آموزش پارامتر های انتخاب تبلت ، فبلت و گوشی تلفن همراه  

آموزش  پارامتر های انتخاب تبلت ، فبلت و گوشی تلفن همراه  شامل موارد مهم و اساسی در انتخاب این سخت افزار ها می باشد.
این آموزش برای معرفی فاکتور های سنجش بوده  و هیچ برند یا مارک خاصی را توصیه نمی کند.
این پارامتر های بر اساس تجربه بدست آمده است و تقریبا بر اساس کالاهای موجود در بازار ایران می باشد.
از این پارامتر ها در برخی موارد می توانید صرف نظر کنید.
پیشنهاد می کنیم ابتدا مفهوم و معیار هر پارامتر را بخوبی فراگرفته و سپس در انتخاب خود بکاربب

ادامه مطلب  

چگونه در انتخابات 96 افکار مردم ایران مدیریت شد  

همانطور که پیش بینی می شد  دولت یازدهم فعالیت قوی و رشد سریع کاندیداهای رقیب را رصد کرد و خود را به آنها رساند و البته از آنها جلو زد .
1-تعداد اعضای کانال روحانی در کمتر از یک هفته رشد بسیار عجیبی داشته ، این موضوع اگر برای یک کاندیدای جدید رخ داده بود عجیب نبود اما برای رئیس جمهور مستقر که معمولا مردم حرف های او را طی 4 سال قبل شنیده اند عجیب است .
2-یکی از دلایل این رشد عجیب بیان حرف های جدید، شوک آور و ساختار شکن توسط روحانی بود و البته تسلط محت

ادامه مطلب  

چگونه در انتخابات 96 افکار مردم ایران مدیریت شد  

همانطور که پیش بینی می شد  دولت یازدهم فعالیت قوی و رشد سریع کاندیداهای رقیب را رصد کرد و خود را به آنها رساند و البته از آنها جلو زد .
1-تعداد اعضای کانال روحانی در کمتر از یک هفته رشد بسیار عجیبی داشته ، این موضوع اگر برای یک کاندیدای جدید رخ داده بود عجیب نبود اما برای رئیس جمهور مستقر که معمولا مردم حرف های او را طی 4 سال قبل شنیده اند عجیب است .
2-یکی از دلایل این رشد عجیب بیان حرف های جدید، شوک آور و ساختار شکن توسط روحانی بود و البته تسلط محت

ادامه مطلب  

چگونه در انتخابات 96 افکار مردم ایران مدیریت شد  

همانطور که پیش بینی می شد  دولت یازدهم فعالیت قوی و رشد سریع کاندیداهای رقیب را رصد کرد و خود را به آنها رساند و البته از آنها جلو زد .
1-تعداد اعضای کانال روحانی در کمتر از یک هفته رشد بسیار عجیبی داشته ، این موضوع اگر برای یک کاندیدای جدید رخ داده بود عجیب نبود اما برای رئیس جمهور مستقر که معمولا مردم حرف های او را طی 4 سال قبل شنیده اند عجیب است .
2-یکی از دلایل این رشد عجیب بیان حرف های جدید، شوک آور و ساختار شکن توسط روحانی بود و البته تسلط محت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1