چون...  

امروز این پیام رو اینجا دریافت کردم:چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذاری ميري؟چرا میذا

ادامه مطلب  

کاغذدیواری قابل شست شو  

امروزه استفاده از کاغذ دیواری برای زیبا جلوه دادن محیط کار یا منزل به وفور به چشم می خورد ،ارائه انواع برندهای نام آشنا و طرح های زیبا و چشم نواز یکی از دلایلی است که مشتریان را به انتخاب کاغذدیواری سوق می دهد .شرکت پارسیان آذين زند در راستای تولید دکوراسیون با برترین کیفیت از برندهای نام آشنایی نظیر VERSACE،ZETC،SIENA  و... همواره می کوشد تا به روزترین محصولات خودرا به مشتریان گرانقدر خود ارائه دهد .یکی از محصولات شرکت آذين زند در زمینه کاغذ دیوا

ادامه مطلب  

آهنگ داری میری (با کلارا) آمین  

آهنگ داری ميري (با کلارا) آمینحالا که تو داری ميرينمیدونی بی تو چه زندگی سختهچجوری اینم دل و ساکت کنم بهش بفهمونم آخه اون دیگه رفتهحالا که تو داری ميري جلوگریه هامو نمیگیری بدونداری رد میشی سادستکسی که توو این بازی به پات همه چی شو باختهحالا که تو داری ميري [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

جانباز غلامي اعلام کرد زکات قدرت انصاف  

سالن اجلاس میزبان بازرسین نامحسوس با حضور دکترسردار مومنی جانشین فرماندهی ناجا  سردار رحیمی فرمانده ناجا پایتخت سردار ميري فرمانده  راهبر. سردار میهمان دوست وجمع ایثارگران  هنرمندان. ورزشکاران. بود که جانباز غلامی اعلام کرد زکات قدرت  انصاف. واز. زحمات مسولین ناجا. تقدیر وتشکر کرد

ادامه مطلب  

کاغذدیواری اتاق خواب  

از جمله کاغذدیواری های ارائه شده توسط شرکت آذين زند کاغذ دیواری اتاق خواب است .حتما می دانید که طرح های انتزاعی در دکوراسیون های مدرن شدیدا خوب جواب می دهند. برخی طرح های جدید کاغذ دیواری نیز دقیقا از همین روش پیروی کرده و ظاهری شبیه به تابلو نقاشی مدرن دارند.اگر قصد انتخاب کاغذ دیواری برای اتاق خوابتان را دارید طرح های بی نظیری توسط همکاران ما به شما پیشنهاد میگردد ،تنوع در رنگ ، انتخاب از برندهای نام آشنا و کیفیت مطلوب محصولات قطعا شما را

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

 

سلام باشه عزیزم موفق باشی خیلی خوبه که آزمون ميري فایل ها اکثراً مال ریاضی بود اونایی که دست داداشمه ولی بازم چندتا بود که ایمیل میکنماینم یه کانال که فایل و فیلم کوتاه برا انسانی داره تو تلگرام @konkor_ensaniiiiعکسشم یه برگه تست هست 

ادامه مطلب  

\آرامش علي، آخه کجا ميخواي بري\  

بی‌تو زهرا روز من سر نمیشهحیدر بی‌تو دیگه حیدر نمیشهتو ميري و من میمونم با این غمغربت از این دیگه بدتر نمیشهخون میباره از نگاهمزهرا رحمی کن به آهمبین دنیای نامرد ، قلب من شد پر از دردتنها و بی‌پناهمسلامم دیگه بعد تو بی‌جوابهبرام زندگی بی‌تو مثل سرابهدیگه داغ من بی‌حسابه"آرامش علی، آخه کجا میخوای بری"@seyedrezanarimaniبا اشکایی که میباره رو گونه‌مامشب تا صبح روضه واسه‌ت میخونمافتاد از پا فاتح بدر و خیبرپیرم کرده داغ تو ای جوونمبا

ادامه مطلب  

نکات طلایی انتخاب کاغذ دیواری  

شرکت پارسیان آذين زند با سال ها تجربه در امر دکوراسیون داخلی، واردات محصولات دکوراتیو، و درهای چوبی اقدام به فروش محصولات خود در فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری برای سهولت در خرید، نموده است.شرکت پارسیان آذين زند با تجربه ی سال ها فروش کاغذ دیواری ,نکاتی را برای انتخاب و خرید بهتر شما گردآوری کرده استمهمترین نکته این است که قبل از انتخاب کاغذ دیواری باید به رنگ وسایل خانه توجه کنید زیرا هماهنگ نبودن رنگ و نوع کاغذ دیواری با سایر وسایل، علاوه

ادامه مطلب  

نکات طلایی انتخاب کاغذ دیواری  

شرکت پارسیان آذين زند با سال ها تجربه در امر دکوراسیون داخلی، واردات محصولات دکوراتیو، و درهای چوبی اقدام به فروش محصولات خود در فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری برای سهولت در خرید، نموده است.شرکت پارسیان آذين زند با تجربه ی سال ها فروش کاغذ دیواری ,نکاتی را برای انتخاب و خرید بهتر شما گردآوری کرده استمهمترین نکته این است که قبل از انتخاب کاغذ دیواری باید به رنگ وسایل خانه توجه کنید زیرا هماهنگ نبودن رنگ و نوع کاغذ دیواری با سایر وسایل، علاوه

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

میدونی، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داری، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داری و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داری راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

میدونی، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داری، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داری و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داری راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

نفت مسجدسلیمان ۳ - برق شیراز 0/ نفت همچنان امید اول صعود به لیگ برتر  

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در هفته سی ام لیگ دسته یک کشور برابر حریف خود به برتری رسید و شهرداری ماهشهر تن به شکست داد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، نفتی ها عصر امروز، چهارشنبه در دیداری خانگی به مصاف تیم برق شیراز رفتند.پیمان ميري در نیمه اول نفت مسجدسلیمان را از حریف شیرازی خود پیش انداخت تا تیمش با نتیجه یک بر صفر بردنده به رختکن برود.در نیمه دوم نیز توپ ارسالی پیمان ميري پس از برخورد به بازیکن تیم برق شیراز روانه دروازه شد. در دقایق پ

ادامه مطلب  

۹۶۴-‌تبعیض  

به دردهات اضافه میشه وقتی خودت غذاتو (برنجشو حالا)درست کردی و خوردی.دارو و دارو گیاهی خوردی.اروم و بیصدا ميري بخابی که شاید اروم شدی... با لحن بد میپرسن: حالا مگه درد داری؟؟ اگر درد داری برات چیزی بیارم؟؟اونوقت از اینجا میرن خونه شر-لی..یا غذا میبرن یا همونجا درست میکنن و یک روز حداقل میمونن که حالش خوب نیست.نمیتونه نبات داغ خودش بخوره حتی!

ادامه مطلب  

کاغذدیواری مدرن  

گاهی اوقات وقتی یک چیز خیلی کوچک است، چشم هایتان فقط نظری کوتاه به آن انداخته و بدون توجه از آن می گذرد. وقتی کاغذی مدرن با الگوهای ریز روی دیوار چنین فضاهای قرار می گیرد، بافتی در دکوراسیون ایجاد کرده اید که به هیچ عنوان فضا را شلوغ و بهم ریخته نشان نمی دهد. کاغذ دیواری مدرن که بیشتر در فضاهای اداری مورد استفاده قرار میگیرد ،می تواند جلوه ای خاص وزیبا به محیط کارتان دهد،پارسیان آذين زند تنوع بی نظیری از انواع برندهای نام آشنا و طرح هایی زیبا

ادامه مطلب  

کاربردهاي فعل Take در جملات انگليسي  

یکی از فعل‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی فعل take است که همراه کلمات مختلف می‎آید و معانی متفاوتی به جملات می‎دهد. در ادامه مطلب با سامانه ترجمه آنلاین فارسیز همراه باشید تا به بررسی کاربردهای فعل take بپردازیم. در مورد زمانبرای بیان مدت زمانی که لازم است فردی از جایی به جایی دیگر برسد. از فعل take استفاده می‎کنیم. در این مورد یک فرمول مشخص وجود دارد که عبارت است از: (it + takes + person + time)مثال:  .It takes Kate 30 minutes to get to workترجمه: 30 دقیقه ط

ادامه مطلب  

عاشق ترتم وقتی  

عاشق ترت میشم وقتی یه آخ میگم و زود خودتو میرسونی بهم وقتی دستمو سوزوندم و میگی بوسش کنم؟وقتی میخوای بدونی دلخورم یا نه و شکلک درمیاریوقتی دستاتو باز میکنی برای بغل کردنموقتی احترام مامانمو داری حتی بیشتر از خونوادتوقتی موهامو با حوصله شونه میکنی وقتی گوشواره به گوشم‌ میبندیوقتی ميري خونتون و میگی طاقت نمیارم دارم دیوونه میشموقتی هستی همیشه من عاشق ترتم

ادامه مطلب  

شرکت کاغد دیواری پارسیان آذین زند  

شرکت پارسیان آذين زند با سال ها تجربه در امر دکوراسیون داخلی، واردات محصولات دکوراتیو، و درهای چوبی اقدام به فروش محصولات خود در فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری برای سهولت در خرید، نموده است.شرکت پارسیان آذين زند با تجربه ی سال ها فروش کاغذ دیواری ,نکاتی را برای انتخاب و خرید بهتر شما گردآوری کرده استمهمترین نکته این است که قبل از انتخاب کاغذ دیواری باید به رنگ وسایل خانه توجه کنید زیرا هماهنگ نبودن رنگ و نوع کاغذ دیواری با سایر وسایل، علاوه

ادامه مطلب  

شرکت کاغد دیواری پارسیان آذین زند  

شرکت پارسیان آذين زند با سال ها تجربه در امر دکوراسیون داخلی، واردات محصولات دکوراتیو، و درهای چوبی اقدام به فروش محصولات خود در فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری برای سهولت در خرید، نموده است.شرکت پارسیان آذين زند با تجربه ی سال ها فروش کاغذ دیواری ,نکاتی را برای انتخاب و خرید بهتر شما گردآوری کرده استمهمترین نکته این است که قبل از انتخاب کاغذ دیواری باید به رنگ وسایل خانه توجه کنید زیرا هماهنگ نبودن رنگ و نوع کاغذ دیواری با سایر وسایل، علاوه

ادامه مطلب  

دلشو زد به دريا در  

دلشو زد به دریا درخودشو زد به زهرا درهمه کج رفتن حتی میخهمه لج کردن حتی دردر خونه‌مونو عوض میکنمبه شرطی نیایی درو واکنیهنوز درد داری میدونم عزیزبا این دردا باید مدارا کنیبشین خونه رو آب و جارو نکنبذار درد پهلوت بهتر بشهخودم از پَسِ غربتم بر میامنمیخوام چشات واسه من تر بشهسهم این خونه آتیش وسهم این خونه هیزم شدآخرش این بهشتْ زهرازخمیِ چشم مردم شد "امون ای دل ، امون ای دل"@seyedrezanarimaniسخته حَبْلُ‌المتین باشیامیرالمؤمنین باشییه روزی پهلوون

ادامه مطلب  

۹۹۷-یاری خدا یا...؟  

خیلی جالبه بعد نوشتن پست قبلی!تا الان ۲ از بچه هام که از قضا خواهر برادرن. گفتن مشکل پیش اومده و.... نمیتونن بیان!در اصل جلسه تیمی میخاستم همکار برای این دوتا دو نکته‌ارو باز کنه.که از زبون و تجربه همکار بشنون!این دو تا که کنسل کردن!برای بقیه هم که استراتژی اماده دیگه دارم.اگر برای اونها هم مشکل پیش نیاد البته:-)))))خب الان من باید ناراحت باشم یا خوشحال؟؟؟خوشحالم از اینکه الان یک دغدغه ذهنیم کم شد.ناراحتم از اینکه عقب میمونه کارشون و بعد برای خود

ادامه مطلب  

شرکت کاغد دیواری پارسیان آذین زند  

شرکت پارسیان آذين زند با سال ها تجربه در امر دکوراسیون داخلی، واردات محصولات دکوراتیو، و درهای چوبی اقدام به فروش محصولات خود در فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری برای سهولت در خرید، نموده است.شرکت پارسیان آذين زند با تجربه ی سال ها فروش کاغذ دیواری ,نکاتی را برای انتخاب و خرید بهتر شما گردآوری کرده استمهمترین نکته این است که قبل از انتخاب کاغذ دیواری باید به رنگ وسایل خانه توجه کنید زیرا هماهنگ نبودن رنگ و نوع کاغذ دیواری با سایر وسایل، علاوه

ادامه مطلب  

داستان زيباي «اثر»  

مجموعه: داستانهای خواندنی (2) داستان کوتاه یکشنبه بود و طبق معمول هر هفته رزی ، خانم نسبتا مسن محله ، داشت از کلیسا برمی گشت…در همین حال نوه اش از راه رسید و با کنایه بهش گفت : مامان بزرگ ، تو مراسم امروز ، پدر روحانی براتون چی موعظه کرد ؟!خانم پیر مدتی فکر کرد و سرش رو تکون داد و گفت: عزیزم ، اصلا یک کلمه اش رو هم نمیتونم به یاد بیارم !نوه پوزخند ی زد و بهش گفت: تو که چیزی یادت نمیاد ، واسه چی هر هفته همش ميري کلیسا ؟!مادر بزرگ تبسمی بر لب

ادامه مطلب  

طراحی دیوارها با استفاده از کاغذ دیواری پوستری  

طراحی دیوارها با استفاده از کاغذ دیواری و پوسترپوستر کاغذ دیواری معمولاً یک تصویر بزرگ می باشد که بر روی یک دیوار نصب می شود.این پوستر معمولاً به صورت 2 تکه، 4 تکه و 8 تکه ارائه می شود.از پوستر کاغذ دیواری میتوان در اکثر فضاها استفاده کرد.در استفاده از پوستر کاغذ دیواری در فضاهایی که بیشتر زمان خود را در آنجا سپری میکنید به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است پوستر با طرح منظره بعد از مدتی فضا را خسته کننده جلوه دهد.اما کاغذ دیواری پوستری با

ادامه مطلب  

طراحی دیوارها با استفاده از کاغذ دیواری پوستری  

طراحی دیوارها با استفاده از کاغذ دیواری و پوسترپوستر کاغذ دیواری معمولاً یک تصویر بزرگ می باشد که بر روی یک دیوار نصب می شود.این پوستر معمولاً به صورت 2 تکه، 4 تکه و 8 تکه ارائه می شود.از پوستر کاغذ دیواری میتوان در اکثر فضاها استفاده کرد.در استفاده از پوستر کاغذ دیواری در فضاهایی که بیشتر زمان خود را در آنجا سپری میکنید به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است پوستر با طرح منظره بعد از مدتی فضا را خسته کننده جلوه دهد.اما کاغذ دیواری پوستری با

ادامه مطلب  

خواب در چشم ترم میشکند  

کنار مردی میخوابی که نه میشناسیش نه حسی بهش داری ..فقط چشماتو میبیندی و سفت بغلش میکنی و اشکات ميريزه ..و تاسف میخوری بابت تموم روزایی که گذشته ..اشکاتو میبینه و پیشونیتو میبوسه و ازت آروم میپرسه چی شده ..اشکات واسه چی داره اینجوری گونه هاتو خیس میکنه..نمیتونی تو چشاش نگاه کنی و نمیزاری اشکاتو پاک کنه ...چون تو چشمای کسی دیگه نگاه کردی و اشکاتو پاک کرده ...ازش اجازه میگیری که بری تراس و هوایی بخوری ..بعدش ميري خودتو پرت میکنی از اونجا پایین ..بین زم

ادامه مطلب  

خواب در چشم ترم میشکند  

کنار مردی میخوابی که نه میشناسیش نه حسی بهش داری ..فقط چشماتو میبیندی و سفت بغلش میکنی و اشکات ميريزه ..و تاسف میخوری بابت تموم روزایی که گذشته ..اشکاتو میبینه و پیشونیتو میبوسه و ازت آروم میپرسه چی شده ..اشکات واسه چی داره اینجوری گونه هاتو خیس میکنه..نمیتونی تو چشاش نگاه کنی و نمیزاری اشکاتو پاک کنه ...چون تو چشمای کسی دیگه نگاه کردی و اشکاتو پاک کرده ...ازش اجازه میگیری که بری تراس و هوایی بخوری ..بعدش ميري خودتو پرت میکنی از اونجا پایین ..بین زم

ادامه مطلب  

خواب در چشم ترم میشکند  

کنار مردی میخوابی که نه میشناسیش نه حسی بهش داری ..فقط چشماتو میبیندی و سفت بغلش میکنی و اشکات ميريزه ..و تاسف میخوری بابت تموم روزایی که گذشته ..اشکاتو میبینه و پیشونیتو میبوسه و ازت آروم میپرسه چی شده ..اشکات واسه چی داره اینجوری گونه هاتو خیس میکنه..نمیتونی تو چشاش نگاه کنی و نمیزاری اشکاتو پاک کنه ...چون تو چشمای کسی دیگه نگاه کردی و اشکاتو پاک کرده ...ازش اجازه میگیری که بری تراس و هوایی بخوری ..بعدش ميري خودتو پرت میکنی از اونجا پایین ..بین زم

ادامه مطلب  

خواب در چشم ترم میشکند  

کنار مردی میخوابی که نه میشناسیش نه حسی بهش داری ..فقط چشماتو میبیندی و سفت بغلش میکنی و اشکات ميريزه ..و تاسف میخوری بابت تموم روزایی که گذشته ..اشکاتو میبینه و پیشونیتو میبوسه و ازت آروم میپرسه چی شده ..اشکات واسه چی داره اینجوری گونه هاتو خیس میکنه..نمیتونی تو چشاش نگاه کنی و نمیزاری اشکاتو پاک کنه ...چون تو چشمای کسی دیگه نگاه کردی و اشکاتو پاک کرده ...ازش اجازه میگیری که بری تراس و هوایی بخوری ..بعدش ميري خودتو پرت میکنی از اونجا پایین ..بین زم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >