پایتخت 5  

خیلی جالب و حتی حیرت انگیز است که امسال لابه لای یک سریال عیدانه ، آهنگ های ابراهیم تاتلیس را از صدا و سیمای عزیز دلمان ! می شنویم ، آن وقت آهنگ های خواننده های وطنی آن ور آب را نه.چرا راه دور برویم ؟ حتی گاهی آهنگ خواننده های این ور آب ! هم که از ارشاد مجوز گرفته اند از تلویزیون پخش نمی شود.حالا چه فرقی بین ابی ترکها و ابی خودمان هست نمی دانم؟!!فقط این را می دانم که توی این سازمان عریض و طویل " سلیقه " حرف اول را می زند.

ادامه مطلب  

پایتخت 5  

خیلی جالب و حتی حیرت انگیز است که امسال لابه لای یک سریال عیدانه ، آهنگ های ابراهیم تاتلیس را از صدا و سیمای عزیز دلمان ! می شنویم ، آن وقت آهنگ های خواننده های وطنی آن ور آب را نه.چرا راه دور برویم ؟ حتی گاهی آهنگ خواننده های این ور آب ! هم که از ارشاد مجوز گرفته اند از تلویزیون پخش نمی شود.حالا چه فرقی بین ابی ترکها و ابی خودمان هست نمی دانم؟!!فقط این را می دانم که توی این سازمان عریض و طویل " سلیقه " حرف اول را می زند.

ادامه مطلب  

پایتخت 5  

خیلی جالب و حتی حیرت انگیز است که امسال لابه لای یک سریال عیدانه ، آهنگ های ابراهیم تاتلیس را از صدا و سیمای عزیز دلمان ! می شنویم ، آن وقت آهنگ های خواننده های وطنی آن ور آب را نه.چرا راه دور برویم ؟ حتی گاهی آهنگ خواننده های این ور آب ! هم که از ارشاد مجوز گرفته اند از تلویزیون پخش نمی شود.حالا چه فرقی بین ابی ترکها و ابی خودمان هست نمی دانم؟!!فقط این را می دانم که توی این سازمان عریض و طویل " سلیقه " حرف اول را می زند.

ادامه مطلب  

دستگیری رضا پیشرو خواننده موسیقی رپ  

به گزارش اخبار موسیقی واوموزیک محمدرضا ناصری آزاد، ملقب به رضا پیشرو که فعالیت غیررسمی خود را حدودا اواخر دهه هفتاد آغاز کرده است، رضا پیشرو خواننده ، آهنگساز و ترانه سرای موسیقی رپ می باشد.محمدرضا ناصری آزاد (رضا پیشرو) ۱۲ بهمن ۱۳۶۶ در تهران به دنیا آمد. وی فعالیت غیررسمی خودش را در سال ۷۷ و با لقب رضا «۳pac» آغاز کرد.رضا پیشرو خواننده سبک رپ در دوران کودکی با سختی‌های زندگی از جمله به زندان افتادن و فوت پدر و جدایی پدر و مادرش از هم روبرو شد.

ادامه مطلب  

دستگیری رضا پیشرو خواننده موسیقی رپ  

به گزارش اخبار موسیقی واوموزیک محمدرضا ناصری آزاد، ملقب به رضا پیشرو که فعالیت غیررسمی خود را حدودا اواخر دهه هفتاد آغاز کرده است، رضا پیشرو خواننده ، آهنگساز و ترانه سرای موسیقی رپ می باشد.محمدرضا ناصری آزاد (رضا پیشرو) ۱۲ بهمن ۱۳۶۶ در تهران به دنیا آمد. وی فعالیت غیررسمی خودش را در سال ۷۷ و با لقب رضا «۳pac» آغاز کرد.رضا پیشرو خواننده سبک رپ در دوران کودکی با سختی‌های زندگی از جمله به زندان افتادن و فوت پدر و جدایی پدر و مادرش از هم روبرو شد.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

امام جمعه درینگی  

امام جمعه اسالم از مدیر ارشادگیلان درخواست کرد برای شاد کردن مردم از یک خواننده دعوت کند.
به گزارش جماران یکی از فعالان رسانه‌ای در توییتر، تصویر نامه امام
جمعه اسالم (از استان گیلان) به مدیرکل ارشاد استان را منتشر کرده است که
در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال جوانان برای برگزاری مراسم جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی) درخواست شده است.

ادامه مطلب  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگ  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگYoGen Vocal Remover نام نرم افزاری قدرتمند و با کیفیت به منظور برداشتن
صدای خواننده از روی آهنگ می باشد. نرم افزار به صورت خودکار و با دقت بسیار بالا
اقدام به بررسی قسمت های مختلف آهنگ می نماید و پس از آن با کیفیتی بسیار مناسب
صدای خواننده را از روی آهنگ جدا نموده و موزیک بی کلام ساخته شده را در یک فرمت
صوتی با کیفیت بالا ذخیره می کند.
 
امکان جداسازی صدای خواننده از آهنگ و ذخیره سازی ان ها در دوفایل با فرم

ادامه مطلب  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگ  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگYoGen Vocal Remover نام نرم افزاری قدرتمند و با کیفیت به منظور برداشتن
صدای خواننده از روی آهنگ می باشد. نرم افزار به صورت خودکار و با دقت بسیار بالا
اقدام به بررسی قسمت های مختلف آهنگ می نماید و پس از آن با کیفیتی بسیار مناسب
صدای خواننده را از روی آهنگ جدا نموده و موزیک بی کلام ساخته شده را در یک فرمت
صوتی با کیفیت بالا ذخیره می کند.
 
امکان جداسازی صدای خواننده از آهنگ و ذخیره سازی ان ها در دوفایل با فرم

ادامه مطلب  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگ  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگYoGen Vocal Remover نام نرم افزاری قدرتمند و با کیفیت به منظور برداشتن
صدای خواننده از روی آهنگ می باشد. نرم افزار به صورت خودکار و با دقت بسیار بالا
اقدام به بررسی قسمت های مختلف آهنگ می نماید و پس از آن با کیفیتی بسیار مناسب
صدای خواننده را از روی آهنگ جدا نموده و موزیک بی کلام ساخته شده را در یک فرمت
صوتی با کیفیت بالا ذخیره می کند.
 
امکان جداسازی صدای خواننده از آهنگ و ذخیره سازی ان ها در دوفایل با فرم

ادامه مطلب  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگ  

نرم افزار جداکننده صدای خواننده از آهنگYoGen Vocal Remover نام نرم افزاری قدرتمند و با کیفیت به منظور برداشتن
صدای خواننده از روی آهنگ می باشد. نرم افزار به صورت خودکار و با دقت بسیار بالا
اقدام به بررسی قسمت های مختلف آهنگ می نماید و پس از آن با کیفیتی بسیار مناسب
صدای خواننده را از روی آهنگ جدا نموده و موزیک بی کلام ساخته شده را در یک فرمت
صوتی با کیفیت بالا ذخیره می کند.
 
امکان جداسازی صدای خواننده از آهنگ و ذخیره سازی ان ها در دوفایل با فرم

ادامه مطلب  

طغیان  

آخرین باری که با متین صحبت کردم را خوب یادم هست. اواخر مهر بود. حال خوشی نداشتم و او نگران طغیان بود. نگران بود بکشمش مثل هزار اسم دیگر که پیش از این قاتل شان بودم و تبدیلش کنم به سقوط، تهوع، آشوب، تعفن یا شاید چیزهای دیگر.آن شب من به متین گفتم طغیان زنده خواهد ماند. نمیدانم چرا ولی آن لحظه طغیانم را زنده میخواستم.طغیان حالا تنها دارایی من است.روی صحبتم با کسانی است که دلم نمیخواهد مرا بخوانند. کسانی که ذره ایی از کلمات مرا نمیفهمند. کسانی که سا

ادامه مطلب  

طغیان  

آخرین باری که با متین صحبت کردم را خوب یادم هست. اواخر مهر بود. حال خوشی نداشتم و او نگران طغیان بود. نگران بود بکشمش مثل هزار اسم دیگر که پیش از این قاتل شان بودم و تبدیلش کنم به سقوط، تهوع، آشوب، تعفن یا شاید چیزهای دیگر.آن شب من به متین گفتم طغیان زنده خواهد ماند. نمیدانم چرا ولی آن لحظه طغیانم را زنده میخواستم.طغیان حالا تنها دارایی من است.روی صحبتم با کسانی است که دلم نمیخواهد مرا بخوانند. کسانی که ذره ایی از کلمات مرا نمیفهمند. کسانی که سا

ادامه مطلب  

طغیان  

آخرین باری که با متین صحبت کردم را خوب یادم هست. اواخر مهر بود. حال خوشی نداشتم و او نگران طغیان بود. نگران بود بکشمش مثل هزار اسم دیگر که پیش از این قاتل شان بودم و تبدیلش کنم به سقوط، تهوع، آشوب، تعفن یا شاید چیزهای دیگر.آن شب من به متین گفتم طغیان زنده خواهد ماند. نمیدانم چرا ولی آن لحظه طغیانم را زنده میخواستم.طغیان حالا تنها دارایی من است.روی صحبتم با کسانی است که دلم نمیخواهد مرا بخوانند. کسانی که ذره ایی از کلمات مرا نمیفهمند. کسانی که سا

ادامه مطلب  

طغیان  

آخرین باری که با متین صحبت کردم را خوب یادم هست. اواخر مهر بود. حال خوشی نداشتم و او نگران طغیان بود. نگران بود بکشمش مثل هزار اسم دیگر که پیش از این قاتل شان بودم و تبدیلش کنم به سقوط، تهوع، آشوب، تعفن یا شاید چیزهای دیگر.آن شب من به متین گفتم طغیان زنده خواهد ماند. نمیدانم چرا ولی آن لحظه طغیانم را زنده میخواستم.طغیان حالا تنها دارایی من است.روی صحبتم با کسانی است که دلم نمیخواهد مرا بخوانند. کسانی که ذره ایی از کلمات مرا نمیفهمند. کسانی که سا

ادامه مطلب  

طغیان  

آخرین باری که با متین صحبت کردم را خوب یادم هست. اواخر مهر بود. حال خوشی نداشتم و او نگران طغیان بود. نگران بود بکشمش مثل هزار اسم دیگر که پیش از این قاتل شان بودم و تبدیلش کنم به سقوط، تهوع، آشوب، تعفن یا شاید چیزهای دیگر.آن شب من به متین گفتم طغیان زنده خواهد ماند. نمیدانم چرا ولی آن لحظه طغیانم را زنده میخواستم.طغیان حالا تنها دارایی من است.روی صحبتم با کسانی است که دلم نمیخواهد مرا بخوانند. کسانی که ذره ایی از کلمات مرا نمیفهمند. کسانی که سا

ادامه مطلب  

خواننده های مشهور ایرانی و درآمدشان  

ایران ناز، اکنون معیارها تغییر کرده اند، حالا دیگر شاخص استار بودن
در موسیقی فروش بالای آلبوم یا هیت بودن آهنگ ها نیست. دیگر بیشتر از هر
چیزی فروش بلیت های کنسرت شاخص و میزان محبوب بودن خواننده ها است. دیگر
هنرمندان با تعداد سانس هایی که در تهران و شهرستان ها به روی صحنه می
روند و قیمت بلیت هایشان برای هم کرکری می خوانند. به همین میزان مهمترین و
پولدارترین تجارت در زمینه موسیقی و آهنگ خواننده های معروف
هم کنسرت ها شده اند. تهیه کننده ها

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

بیوگرافی مرتضی اشرفی  

بیوگرافی مختصر مرتضی اشرفیمرتضی
اشرفی خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده است وی سابقه چندین سال
خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم میپردازدمرتضی
اشرفی بیشتر آهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود
مجید مکس همکاری می کند البته وی تک اهنگ های زیادی دارد که خودش تنها
خوانندگی کرده استآهنگ اشک مرتضی اشرفی و مهدی معظم و مجید مکس
توانست جز یکی از بیشترین دانلود های آهنگ را در سایت موسیقی رادیو جوان


ادامه مطلب  

دو کلمه حرف در مورد angel lovers  

سلام جیگرا میخوام نظرتونو در مورد ادامه ی این فیک بپرسماینکه دوست دارید بقیه شم بنویسم یا نه؟با توجه به بازدید و نظراتش به نظر میاد چندان از فیکهایی که زوجش دقیقا معلوم نباشه خوشتون نمیاد.برعکس سیندرلا که ازش خوب استقبال و بازدید شده ( حالا بماند که جز چندنفر بقیه زحمت نظر دادن به خودشون نمیدن ) اما لااقل میدونم که خواننده زیاد داره و خب انگیزه مم برای نوشتنش بیشترهولی انگار از آنجل لاورز اونقدرا خوشتون نمیاد با اینکه کلی نقشه برای ادامه

ادامه مطلب  

دو کلمه حرف در مورد angel lovers  

سلام جیگرا میخوام نظرتونو در مورد ادامه ی این فیک بپرسماینکه دوست دارید بقیه شم بنویسم یا نه؟با توجه به بازدید و نظراتش به نظر میاد چندان از فیکهایی که زوجش دقیقا معلوم نباشه خوشتون نمیاد.برعکس سیندرلا که ازش خوب استقبال و بازدید شده ( حالا بماند که جز چندنفر بقیه زحمت نظر دادن به خودشون نمیدن ) اما لااقل میدونم که خواننده زیاد داره و خب انگیزه مم برای نوشتنش بیشترهولی انگار از آنجل لاورز اونقدرا خوشتون نمیاد با اینکه کلی نقشه برای ادامه

ادامه مطلب  

دو کلمه حرف در مورد angel lovers  

سلام جیگرا میخوام نظرتونو در مورد ادامه ی این فیک بپرسماینکه دوست دارید بقیه شم بنویسم یا نه؟با توجه به بازدید و نظراتش به نظر میاد چندان از فیکهایی که زوجش دقیقا معلوم نباشه خوشتون نمیاد.برعکس سیندرلا که ازش خوب استقبال و بازدید شده ( حالا بماند که جز چندنفر بقیه زحمت نظر دادن به خودشون نمیدن ) اما لااقل میدونم که خواننده زیاد داره و خب انگیزه مم برای نوشتنش بیشترهولی انگار از آنجل لاورز اونقدرا خوشتون نمیاد با اینکه کلی نقشه برای ادامه

ادامه مطلب  

دو کلمه حرف در مورد angel lovers  

سلام جیگرا میخوام نظرتونو در مورد ادامه ی این فیک بپرسماینکه دوست دارید بقیه شم بنویسم یا نه؟با توجه به بازدید و نظراتش به نظر میاد چندان از فیکهایی که زوجش دقیقا معلوم نباشه خوشتون نمیاد.برعکس سیندرلا که ازش خوب استقبال و بازدید شده ( حالا بماند که جز چندنفر بقیه زحمت نظر دادن به خودشون نمیدن ) اما لااقل میدونم که خواننده زیاد داره و خب انگیزه مم برای نوشتنش بیشترهولی انگار از آنجل لاورز اونقدرا خوشتون نمیاد با اینکه کلی نقشه برای ادامه

ادامه مطلب  

دو کلمه حرف در مورد angel lovers  

سلام جیگرا میخوام نظرتونو در مورد ادامه ی این فیک بپرسماینکه دوست دارید بقیه شم بنویسم یا نه؟با توجه به بازدید و نظراتش به نظر میاد چندان از فیکهایی که زوجش دقیقا معلوم نباشه خوشتون نمیاد.برعکس سیندرلا که ازش خوب استقبال و بازدید شده ( حالا بماند که جز چندنفر بقیه زحمت نظر دادن به خودشون نمیدن ) اما لااقل میدونم که خواننده زیاد داره و خب انگیزه مم برای نوشتنش بیشترهولی انگار از آنجل لاورز اونقدرا خوشتون نمیاد با اینکه کلی نقشه برای ادامه

ادامه مطلب  

دو کلمه حرف در مورد angel lovers  

سلام جیگرا میخوام نظرتونو در مورد ادامه ی این فیک بپرسماینکه دوست دارید بقیه شم بنویسم یا نه؟با توجه به بازدید و نظراتش به نظر میاد چندان از فیکهایی که زوجش دقیقا معلوم نباشه خوشتون نمیاد.برعکس سیندرلا که ازش خوب استقبال و بازدید شده ( حالا بماند که جز چندنفر بقیه زحمت نظر دادن به خودشون نمیدن ) اما لااقل میدونم که خواننده زیاد داره و خب انگیزه مم برای نوشتنش بیشترهولی انگار از آنجل لاورز اونقدرا خوشتون نمیاد با اینکه کلی نقشه برای ادامه

ادامه مطلب  

زندگینامه و بیوگرافی خواننده فرزاد فرخ  

فرزاد فرخ متولد دهه شصت در شیراز، خواننده است
 
او نیز یکی از نو ظهورهای خوانندگی شرکت آوازینو حسن اردستانی در کنار
خوانندگانی چون حمید هیراد و گروه ماکان بند است، با نوازندگی شروع کرد و
از آهنگسازی به خوانندگی رسید
 

خانواده و شیراز
 
نام اصلی اش فرزاد امید فرخی فرد شیرازی می باشد،که در
شیراز بدنیا آمد؛ پدرش اهل شیراز و مادرش آبادنی می باشد و خودش در حال
حاضر ساکن تهران می باشد و حدود ده سالی نیز در آبادان زندگی کرده است
 
شرو

ادامه مطلب  

کانال خواننده های معروف  

لیست کانالهای تلگرام - بزرگترین مرجع کانال های تلگرام

telegram-channels-list.ir/7-کانال-تلگرام-با-موضوع-موزیک?page=4کانالی در مورد موزیک های ترکی و آذری. 131 ... کانال موسیقی ما درباره موسیقی فیلم و موسیقی های بی کلام آرامش بخش و همچنین انواع سبک موسیقی از جمله کلاسیک است. ... 464. تعداد اعضا : 24. خوانندگان پاپ ایران · موزیک. تمام شعر ها و تصاویر خوانندگان پاپ ایرانی. 446. تعداد اعضا : 102.7K. کانال تلگرام دانلود آهنگ وب سایت به موزیک.معرفی کانال شخصی خواننده ه

ادامه مطلب  

کانال خواننده های معروف  

لیست کانالهای تلگرام - بزرگترین مرجع کانال های تلگرام

telegram-channels-list.ir/7-کانال-تلگرام-با-موضوع-موزیک?page=4کانالی در مورد موزیک های ترکی و آذری. 131 ... کانال موسیقی ما درباره موسیقی فیلم و موسیقی های بی کلام آرامش بخش و همچنین انواع سبک موسیقی از جمله کلاسیک است. ... 464. تعداد اعضا : 24. خوانندگان پاپ ایران · موزیک. تمام شعر ها و تصاویر خوانندگان پاپ ایرانی. 446. تعداد اعضا : 102.7K. کانال تلگرام دانلود آهنگ وب سایت به موزیک.معرفی کانال شخصی خواننده ه

ادامه مطلب  

کاغذدیواری قابل شست شو  

امروزه استفاده از کاغذ دیواری برای زیبا جلوه دادن محیط کار یا منزل به وفور به چشم می خورد ،ارائه انواع برندهای نام آشنا و طرح های زیبا و چشم نواز یکی از دلایلی است که مشتریان را به انتخاب کاغذدیواری سوق می دهد .شرکت پارسیان آذين زند در راستای تولید دکوراسیون با برترین کیفیت از برندهای نام آشنایی نظیر VERSACE،ZETC،SIENA  و... همواره می کوشد تا به روزترین محصولات خودرا به مشتریان گرانقدر خود ارائه دهد .یکی از محصولات شرکت آذين زند در زمینه کاغذ دیوا

ادامه مطلب  

حميد عسگري: بهنام باني پديده سال 96 بود  

                حمید عسگری در خصوص اینکه پدید سال 96 در عرصه موسیقی چه کسی بود، اظهار کرد: خیلی ها می گویند که بهنام بانی بهترین خواننده و پدیده سال 96 بود. من هم چنین عقیده ای دارم. بانی صدای خوبی دارد و در این سال جایگاه خوبی در موسیقی پیدا کرد.     به گزارش افکارنیوز، حمید عسگری خواننده محبوب کشورمان، در خصوص سال 96 گفت: سال 96 سال بسیار خوبی برای من بود. چرا که کار های خوبی انجام دادم و به نظر خو

ادامه مطلب  

خصوصيات زندگي فرزاد فرخ  

فرزاد فرخ متولد دهه شصت در شیراز، خواننده است او نیز یکی از نو ظهورهای خوانندگی شرکت آوازینو حسن اردستانی در کنار خوانندگانی چون حمید هیراد و گروه ماکان بند است، با نوازندگی شروع کرد و از آهنگسازی به خوانندگی رسید خانواده و شیراز نام اصلی اش فرزاد امید فرخی فرد شیرازی می باشد،که در شیراز بدنیا آمد؛ پدرش اهل شیراز و مادرش آبادنی می باشد و خودش در حال حاضر ساکن تهران می باشد و حدود ده سالی نیز در آبادان زندگی کرده است شروع فعا

ادامه مطلب  

کاغذدیواری اتاق خواب  

از جمله کاغذدیواری های ارائه شده توسط شرکت آذين زند کاغذ دیواری اتاق خواب است .حتما می دانید که طرح های انتزاعی در دکوراسیون های مدرن شدیدا خوب جواب می دهند. برخی طرح های جدید کاغذ دیواری نیز دقیقا از همین روش پیروی کرده و ظاهری شبیه به تابلو نقاشی مدرن دارند.اگر قصد انتخاب کاغذ دیواری برای اتاق خوابتان را دارید طرح های بی نظیری توسط همکاران ما به شما پیشنهاد میگردد ،تنوع در رنگ ، انتخاب از برندهای نام آشنا و کیفیت مطلوب محصولات قطعا شما را

ادامه مطلب  

چالش موفقیت  

سلام . عطف به این پست ( 2 بال طلایی ) و از اونجا که همیشه هر کسی در مسیر نیل به اهدافی که برا خودش متصور هست ، به تجربه هایی در مسیر  موفقیت رسیده ، از هر خواننده عزیزی که این پست رو در وبلاگ یا در کانال تلگرام میخونه ، در خواست میکنم که تجربه های خودش رو که باعث میشه زودتر به هدف های خودمون برسیم رو بصورت کامنت یا تماس با ادمین تو تلگرام مطرح کنه .با تشکر از همه دوستان خوبم.29 دی ماه 1396 

ادامه مطلب  

کنار بکشيم  

من پیشنهاد می کنم با توجه به کناره گیری صریح روحانی از آرمان هایی که در ابتدا دولتش به آن ها پایبند بود، بهتر است وزرا و مدیران رده بالای دولتی که هنوز به آن آرمان ها پایبند هستند، از هر گونه ایفای نقش در دولت آینده خودداری کنند. بدین ترتیب دولت دوازدهم یک دولت به شدت بی کفایت خواهد بود و این باعث نارضایتی مردم و در نهایت ضربه ی کاری به کل جمهوری اسلامی می شود.اما پیام مهم تر من به هر خواننده، به ویژه اگر یک فرد معمولی باشد: باید از جنبش سبز عبو

ادامه مطلب  

کنار بکشيم  

من پیشنهاد می کنم با توجه به کناره گیری صریح روحانی از آرمان هایی که در ابتدا دولتش به آن ها پایبند بود، بهتر است وزرا و مدیران رده بالای دولتی که هنوز به آن آرمان ها پایبند هستند، از هر گونه ایفای نقش در دولت آینده خودداری کنند. بدین ترتیب دولت دوازدهم یک دولت به شدت بی کفایت خواهد بود و این باعث نارضایتی مردم و در نهایت ضربه ی کاری به کل جمهوری اسلامی می شود.اما پیام مهم تر من به هر خواننده، به ویژه اگر یک فرد معمولی باشد: باید از جنبش سبز عبو

ادامه مطلب  

کنار بکشيم  

من پیشنهاد می کنم با توجه به کناره گیری صریح روحانی از آرمان هایی که در ابتدا دولتش به آن ها پایبند بود، بهتر است وزرا و مدیران رده بالای دولتی که هنوز به آن آرمان ها پایبند هستند، از هر گونه ایفای نقش در دولت آینده خودداری کنند. بدین ترتیب دولت دوازدهم یک دولت به شدت بی کفایت خواهد بود و این باعث نارضایتی مردم و در نهایت ضربه ی کاری به کل جمهوری اسلامی می شود.اما پیام مهم تر من به هر خواننده، به ویژه اگر یک فرد معمولی باشد: باید از جنبش سبز عبو

ادامه مطلب  

کنار بکشيم  

من پیشنهاد می کنم با توجه به کناره گیری صریح روحانی از آرمان هایی که در ابتدا دولتش به آن ها پایبند بود، بهتر است وزرا و مدیران رده بالای دولتی که هنوز به آن آرمان ها پایبند هستند، از هر گونه ایفای نقش در دولت آینده خودداری کنند. بدین ترتیب دولت دوازدهم یک دولت به شدت بی کفایت خواهد بود و این باعث نارضایتی مردم و در نهایت ضربه ی کاری به کل جمهوری اسلامی می شود.اما پیام مهم تر من به هر خواننده، به ویژه اگر یک فرد معمولی باشد: باید از جنبش سبز عبو

ادامه مطلب  

کنار بکشيم  

من پیشنهاد می کنم با توجه به کناره گیری صریح روحانی از آرمان هایی که در ابتدا دولتش به آن ها پایبند بود، بهتر است وزرا و مدیران رده بالای دولتی که هنوز به آن آرمان ها پایبند هستند، از هر گونه ایفای نقش در دولت آینده خودداری کنند. بدین ترتیب دولت دوازدهم یک دولت به شدت بی کفایت خواهد بود و این باعث نارضایتی مردم و در نهایت ضربه ی کاری به کل جمهوری اسلامی می شود.اما پیام مهم تر من به هر خواننده، به ویژه اگر یک فرد معمولی باشد: باید از جنبش سبز عبو

ادامه مطلب  

کنار بکشيم  

من پیشنهاد می کنم با توجه به کناره گیری صریح روحانی از آرمان هایی که در ابتدا دولتش به آن ها پایبند بود، بهتر است وزرا و مدیران رده بالای دولتی که هنوز به آن آرمان ها پایبند هستند، از هر گونه ایفای نقش در دولت آینده خودداری کنند. بدین ترتیب دولت دوازدهم یک دولت به شدت بی کفایت خواهد بود و این باعث نارضایتی مردم و در نهایت ضربه ی کاری به کل جمهوری اسلامی می شود.اما پیام مهم تر من به هر خواننده، به ویژه اگر یک فرد معمولی باشد: باید از جنبش سبز عبو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >