کرم_پودر اورلستینگ فوندانشن وان اوریف_لیم  

کرم_پودر اورلستینگ فوندانشن وان اوریف_لیمOriflame The One Everlasting Foundation جهت سفارش کالا می توانید کد 7276  را به شماره 3000470673 ارسال نمائید.سایت فروش : www.bigbag.coصفحه محصول – لینک محصول :  https://goo.gl/B6FNgc  منتظر ارتباط شما هستیم :021.44975176 + 071.32301902 + 0921.136.3884 جهت سفارش کالا می توانید کد 7276 را به شماره 3000470673 ارسال نمائید. باخرید محصولات بالاتر از 100 هزارتومان و کمتر از 9 کیلوگرم ، از ارسال رایگان این فروشگاه بهرمند شوید. 

ادامه مطلب  

کرم_پودر اورلستینگ فوندانشن وان اوریف_لیم  

کرم_پودر اورلستینگ فوندانشن وان اوریف_لیمOriflame The One Everlasting Foundation جهت سفارش کالا می توانید کد 7276  را به شماره 3000470673 ارسال نمائید.سایت فروش : www.bigbag.coصفحه محصول – لینک محصول :  https://goo.gl/B6FNgc  منتظر ارتباط شما هستیم :021.44975176 + 071.32301902 + 0921.136.3884 جهت سفارش کالا می توانید کد 7276 را به شماره 3000470673 ارسال نمائید. باخرید محصولات بالاتر از 100 هزارتومان و کمتر از 9 کیلوگرم ، از ارسال رایگان این فروشگاه بهرمند شوید. 

ادامه مطلب  

ژاپن، جوش، پرسش  

نوشته ژاپنی ها معتقدند هر آدمی سه تا صورت داره اولی رو به دنیا نشون میدهدومی رو به خانوادهو سومی رو به هیچکس نشون نمیدهو این سومی حقیقی ترین انعکاس از شماستفارغ از اینکه آیا واقعا ژاپنی ها به چنین چیزی معتقدند یا نهبه نظرم همچین چیزی خیلی هم بیراه نیستو شناخت اون صورت سوم آدمها خیلی ریسک بزرگیه کاملا میتونه ما رو از اون آدم متنفر کنه یا برعکس، البته تنفر محتمل ترهچند نفر با دیدن صورت واقعیه من از من متنفر خواهند شد ... نمیدونماصلا اون ص

ادامه مطلب  

ژاپن، جوش، پرسش  

نوشته ژاپنی ها معتقدند هر آدمی سه تا صورت داره اولی رو به دنیا نشون میدهدومی رو به خانوادهو سومی رو به هیچکس نشون نمیدهو این سومی حقیقی ترین انعکاس از شماستفارغ از اینکه آیا واقعا ژاپنی ها به چنین چیزی معتقدند یا نهبه نظرم همچین چیزی خیلی هم بیراه نیستو شناخت اون صورت سوم آدمها خیلی ریسک بزرگیه کاملا میتونه ما رو از اون آدم متنفر کنه یا برعکس، البته تنفر محتمل ترهچند نفر با دیدن صورت واقعیه من از من متنفر خواهند شد ... نمیدونماصلا اون ص

ادامه مطلب  

کاشت ریش  

کاشت ریش عملی است که طی آن، در نواحی از صورت که تراکم موی کمتری دارد یا اصلا مو ندارد، مو کاشته می شود.
. در حالی که این عمل بیشتر روی نواحی بالای لب و روی چانه واطراف صورت انجام می شود، می توان از آن در نواحی دیگری از صورت مثل پایه ی مو و ریش استفاده کرد. از عمل پیوند موی صورت می توان برای پوشاندن جای زخم های آکنه و دیگر جاهای صورت انجام گیرد.
مانند کاشتن مو روی سر و کاشت ابرو، مو هایی که قرار است روی صورت کاشته شوند را نیز از پشت و اطراف سر می گیرن

ادامه مطلب  

کاشت ریش  

کاشت ریش عملی است که طی آن، در نواحی از صورت که تراکم موی کمتری دارد یا اصلا مو ندارد، مو کاشته می شود.
. در حالی که این عمل بیشتر روی نواحی بالای لب و روی چانه واطراف صورت انجام می شود، می توان از آن در نواحی دیگری از صورت مثل پایه ی مو و ریش استفاده کرد. از عمل پیوند موی صورت می توان برای پوشاندن جای زخم های آکنه و دیگر جاهای صورت انجام گیرد.
مانند کاشتن مو روی سر و کاشت ابرو، مو هایی که قرار است روی صورت کاشته شوند را نیز از پشت و اطراف سر می گیرن

ادامه مطلب  

کاشت ریش  

کاشت ریش عملی است که طی آن، در نواحی از صورت که تراکم موی کمتری دارد یا اصلا مو ندارد، مو کاشته می شود.
. در حالی که این عمل بیشتر روی نواحی بالای لب و روی چانه واطراف صورت انجام می شود، می توان از آن در نواحی دیگری از صورت مثل پایه ی مو و ریش استفاده کرد. از عمل پیوند موی صورت می توان برای پوشاندن جای زخم های آکنه و دیگر جاهای صورت انجام گیرد.
مانند کاشتن مو روی سر و کاشت ابرو، مو هایی که قرار است روی صورت کاشته شوند را نیز از پشت و اطراف سر می گیرن

ادامه مطلب  

کاشت ریش  

کاشت ریش عملی است که طی آن، در نواحی از صورت که تراکم موی کمتری دارد یا اصلا مو ندارد، مو کاشته می شود.
. در حالی که این عمل بیشتر روی نواحی بالای لب و روی چانه واطراف صورت انجام می شود، می توان از آن در نواحی دیگری از صورت مثل پایه ی مو و ریش استفاده کرد. از عمل پیوند موی صورت می توان برای پوشاندن جای زخم های آکنه و دیگر جاهای صورت انجام گیرد.
مانند کاشتن مو روی سر و کاشت ابرو، مو هایی که قرار است روی صورت کاشته شوند را نیز از پشت و اطراف سر می گیرن

ادامه مطلب  

کاشت ریش  

کاشت ریش عملی است که طی آن، در نواحی از صورت که تراکم موی کمتری دارد یا اصلا مو ندارد، مو کاشته می شود.
. در حالی که این عمل بیشتر روی نواحی بالای لب و روی چانه واطراف صورت انجام می شود، می توان از آن در نواحی دیگری از صورت مثل پایه ی مو و ریش استفاده کرد. از عمل پیوند موی صورت می توان برای پوشاندن جای زخم های آکنه و دیگر جاهای صورت انجام گیرد.
مانند کاشتن مو روی سر و کاشت ابرو، مو هایی که قرار است روی صورت کاشته شوند را نیز از پشت و اطراف سر می گیرن

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفینه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفینه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفینه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفینه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفینه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفینه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفینه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفینه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفینه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفینه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رسمی ؛ رناتو سانچز به صورت قرضی راهی سوانسی سیتی شد  

 به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، و به نقل از وب سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ، رناتو سانچز هافبک جوان و آینده دار این تیم به صورت قرضی راهی یکی از تیم های لیگ برتر انگلستان شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

AC  

ACجریان متناوبیک جریان متناوب (alternative current ,AC) جریان الکتریکی است
که در آن اندازهٔ جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند بر خلاف جریان مستقیم
که در آن اندازهٔ جریان مقدار ثابتی می‌ماند.
برق تحویل داده شده به شرکت‌های تجاری منازل مسکونی به صورت متناوب (AC)
است. شکل یک مدار AC معمولاً به صورت یک موج سینوسی کامل است ولی در
کاربردهای خاص شکل موج‌های مختلفی استفاده می‌شود مانند امواج مثلثی یا
مربعی. سیگنال‌های صوتی و رادیویی حمل شده بر روی سیم‌ه

ادامه مطلب  

AC  

ACجریان متناوبیک جریان متناوب (alternative current ,AC) جریان الکتریکی است
که در آن اندازهٔ جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند بر خلاف جریان مستقیم
که در آن اندازهٔ جریان مقدار ثابتی می‌ماند.
برق تحویل داده شده به شرکت‌های تجاری منازل مسکونی به صورت متناوب (AC)
است. شکل یک مدار AC معمولاً به صورت یک موج سینوسی کامل است ولی در
کاربردهای خاص شکل موج‌های مختلفی استفاده می‌شود مانند امواج مثلثی یا
مربعی. سیگنال‌های صوتی و رادیویی حمل شده بر روی سیم‌ه

ادامه مطلب  

نهمین #راز_جذابیت  

نهمین #راز_جذابیت ۹- داشتن لبخند بر لبانسان ها به صورت طبیعی و ناخودآگاه از زبان بدن مخاطب خود تقلید می کنند. اگر می خواهید دیگران حس خوبی نسبت به شما داشته باشند هنگام صحبت کردن به آنها لبخند بزنید. به این ترتیب آنها نیز به صورت ناخودآگاه لبخند شما را با لبخند پاسخ می دهند و این باعث می شود احساس خوبی پیدا کنید.

ادامه مطلب  

تاثیر مواد افزودنی  

تاثیر مواد افزودنی روان کننده بدین صورت است که مواد ژنریک و اصلی  افزودنی های کاهنده آب ضمن عملکرد اصلی  ، معمولا اثرات جانبی دیگری نظیر تسریع یا تاخیر در گیرش و ایجاد حباب هوا در بتن دارند که در صورت لزوم برای حذف این اثر ناخواسته آن ها را با دیگر محصولات  شیمیایی  ترکیب و سپس به کار میگیرند که میتوان از سایتهای اینترنتی میتون اقدام نمود .

ادامه مطلب  

طریقه انبارداری ژل میکروسیلیس  

طریقه انبارداری ژل میکروسیلیس بدین صورت میباشد که باید در ظروف اصلی  خود و در دمای بیش از 5 درجه سانتی گراد نگهداری شود و در صورت یخ زدن میتوانید آن را به آرامی گرم نمایید و به هم بزنید تا دوباره بازیافت شود و عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و ظرف آن گردد و این مواد دارای هیچ ماده خطرناکی نمیباشد و برای آگاهی بیشتر میتوان از برشور ایمنی محصول استفاده نمود و از متخصصین در این امر راهنمایی بخواهید .

ادامه مطلب  

بیماری تب شیر  

ماری تب شیر بیماری جدی است که در اثر کمبود کلسیم روی داده و سگهای ماده عمدتا پس از زایمان و در صورت شیر دادن به تعداد زیادی از توله ها به آن مبتلا می شوند. علائم آن شامل:✅ناله کردن✅سفتی و لرزش ماهیچه ها✅عدم تعادل✅تشنج و متعاقب آن غش ✅در زمان مشاهدۀ این علائم اگر درمان صورت نگیرد حیوان خواهد مرد. اگر شما مشکوک به این بیماری در سگ خود شدید هرچه سریع تر به دامپزشک مراجعه کنیددرمان تب شیر شامل تزریق کلسیم می باشد بنابراین پیشگیری بطور کامل امک

ادامه مطلب  

عده‌ی طلاق رجعی چه آثار و احکامی دارد  

عده‌ی طلاق رجعی (۳ طهر) مهلتی را در اختیار طرفین قرار می­‌دهد که به زندگی خود و فرزندان‌شان بیندیشند و از وقوع اتفاق‌های ناگوار در آینده جلوگیری کنند؛ به همین دلیل است که قانون­گذار به شوهر اجازه داده که در صورت پشیمانی از قطع رابطه‌ی زناشویی به همسر خود رجوع کند و اثر طلاق را از بین ­ببرد. قرآن کریم در آیه‌ی ۲۲۸ سوره بقره فلسفه‌ی عده را فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعی بیان کرده ­است. در عده‌ی طلاق رجعی تمام آثار زوجیت برپ

ادامه مطلب  

عده‌ی طلاق رجعی چه آثار و احکامی دارد  

عده‌ی طلاق رجعی (۳ طهر) مهلتی را در اختیار طرفین قرار می­‌دهد که به زندگی خود و فرزندان‌شان بیندیشند و از وقوع اتفاق‌های ناگوار در آینده جلوگیری کنند؛ به همین دلیل است که قانون­گذار به شوهر اجازه داده که در صورت پشیمانی از قطع رابطه‌ی زناشویی به همسر خود رجوع کند و اثر طلاق را از بین ­ببرد. قرآن کریم در آیه‌ی ۲۲۸ سوره بقره فلسفه‌ی عده را فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعی بیان کرده ­است. در عده‌ی طلاق رجعی تمام آثار زوجیت برپ

ادامه مطلب  

روش مصرف گروت  

روش مصرف گروت باید بدین صورت باشد که محل اجرای گروت باید عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی  باشد و رد صورت اجرای گروت در محل هایی که امکان جذب آب دارند محل اجرا با آب شیرین اشباع گردد ، مقدار مشخص و مورد نیاز پودر گروت  را با توجه به حجم محل مصرف در مخلوط کن محتوی آب  لازمه گروت ریخته و با همزن مکانیکی در ابتدا با دور کند و بلافاصله گروت آماده شده را در محل اجرا ریخته و ا زپر شدن محل اجرا اطمینان حاصل پیدا کنید و پس از خشک شدن سطح گروت تا سه

ادامه مطلب  

کاربرد علف زن  

کاربرد علف زن :استفاده
از علف زن ، اغلب به منظور حذف و از بین بردن علفهای هرز موجود در باغات ،
مسیر عبور آب ، نهالستانها ، زمین های چمن و ... صورت می گیرد .ساختمان
علف زن متشکل از یک موتور که در انواع مختلف این دستگاه ، قدرت این موتور
متفاوت می باشد ، محور انتقال نیرو ، تیغه برش علف زن و ... می باشد .علف
زن ها در انواع مختلف دستی و دوشی بوده که نوع دوشی آن برای حمل راحت تر
توسط کاربر بر روی دوش قرار می گیرد که هدایت علف زن نیز در این نوع بسیار
راحت

ادامه مطلب  

کاربرد علف زن  

کاربرد علف زن :استفاده
از علف زن ، اغلب به منظور حذف و از بین بردن علفهای هرز موجود در باغات ،
مسیر عبور آب ، نهالستانها ، زمین های چمن و ... صورت می گیرد .ساختمان
علف زن متشکل از یک موتور که در انواع مختلف این دستگاه ، قدرت این موتور
متفاوت می باشد ، محور انتقال نیرو ، تیغه برش علف زن و ... می باشد .علف
زن ها در انواع مختلف دستی و دوشی بوده که نوع دوشی آن برای حمل راحت تر
توسط کاربر بر روی دوش قرار می گیرد که هدایت علف زن نیز در این نوع بسیار
راحت

ادامه مطلب  

کاربرد علف زن  

کاربرد علف زن :استفاده
از علف زن ، اغلب به منظور حذف و از بین بردن علفهای هرز موجود در باغات ،
مسیر عبور آب ، نهالستانها ، زمین های چمن و ... صورت می گیرد .ساختمان
علف زن متشکل از یک موتور که در انواع مختلف این دستگاه ، قدرت این موتور
متفاوت می باشد ، محور انتقال نیرو ، تیغه برش علف زن و ... می باشد .علف
زن ها در انواع مختلف دستی و دوشی بوده که نوع دوشی آن برای حمل راحت تر
توسط کاربر بر روی دوش قرار می گیرد که هدایت علف زن نیز در این نوع بسیار
راحت

ادامه مطلب  

فرکانس شبکه های ایرانی برروی ماهواره هاتبرد به صورت HD  

فرکانس شبکه های ایرانی بر روی ماهواره هاتبرد به صورت HDشما می توانید شبکه های یک،دو،سه،چهار،پنج،خبر،آموزش،مستند،افق،ای فیلم،سلامت،نسیم،تماشا،امید،شما،ایران کالا،پویا ونهال،نمایش ،ورزش،قرآن و سایر شبکه های رادیویی و رادیو نما های دیگر با فرکانس 11880/عمودی/27500 دریافت کنید.توجه!!! برای دریافت ای فرکانس باید گیرنده شما HD باشد.

ادامه مطلب  

فرکانس شبکه های ایرانی برروی ماهواره هاتبرد به صورت HD  

فرکانس شبکه های ایرانی بر روی ماهواره هاتبرد به صورت HDشما می توانید شبکه های یک،دو،سه،چهار،پنج،خبر،آموزش،مستند،افق،ای فیلم،سلامت،نسیم،تماشا،امید،شما،ایران کالا،پویا ونهال،نمایش ،ورزش،قرآن و سایر شبکه های رادیویی و رادیو نما های دیگر با فرکانس 11880/عمودی/27500 دریافت کنید.توجه!!! برای دریافت ای فرکانس باید گیرنده شما HD باشد.

ادامه مطلب  

آرایشگری که با مهارت زیاد روی صورت خود عجیب ترین توهمات بصری را خلق می کند  

آرایشگری که با مهارت زیاد روی صورت خود عجیب ترین توهمات بصری را خلق می کند
یک متخصص گریم و میک آپ به نام «میمی چوی» که ساکن ونکور کاناداست، با طرح های فوق العاده هنرمندانه و فراواقعی که مصداق بارز توهم بصری به شمار
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آرایشگری که با مهارت زیاد روی صورت خود عجیب ترین توهمات بصری را خلق می کند  

آرایشگری که با مهارت زیاد روی صورت خود عجیب ترین توهمات بصری را خلق می کند
یک متخصص گریم و میک آپ به نام «میمی چوی» که ساکن ونکور کاناداست، با طرح های فوق العاده هنرمندانه و فراواقعی که مصداق بارز توهم بصری به شمار
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سیرت  

امروز تو خیابون یهو عاطی رو دیدم بلند صدلش زدم بهش گفتم کجاااییی؟؟؟ دلم برات تنگ‌شد بود...

عاطی چهره ی زیبایی نداره. تناسب صورتش با هم نمی خونه. چشم هلش عسلی رنگ و بسیار زیبا اما خیلی زیر، گونه های برجسته اما صورت کشیده، دندان های نامرتب اما لبخند زیبا.
عاطی رو‌موقع کنکور تو کتابخونه رفتنا دیدم، همه دخترها عاشقش بودن، با همه دوست بود، وقتی با من دوست شد انقدر زوق کردم که...
عاطی یه عالمه دوستای مجازی داره‌که همه واقعا دوس دارن، یکی شون یه خان

ادامه مطلب  

پخش مراسم تشییع پیکر شهید حججی  

مراسم تشییع پیکر شهید حججی روز پنجشنبه (۹ شهریور ماه)، همزمان با روز عرفه به صورت زنده از شبکه‌های سیما پخش می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از دبیر شورای معارف سیما، مراسم تشییع پیکر شهید محسن حججی، مدافع حرم، به صورت زنده و مستقیم در روز عرفه از حرم مطهر رضوی از ساعت ۱۴:۳۰ به روی آنتن شبکه قرآن و دیگر شبکه‌های سیما می‌رود. شهید محسن حججی در مرداد ماه ۱۳۹۶ و در عملیاتی مُستشاری در منطقهٔ التَنْف ـ منطقهٔ مرزی بین سوریه و عراق ـ توسط نیروهای دا

ادامه مطلب  

سیستم قفل اتوماتیک موجود در قفل های دیجیتالی  

بعد از بسته شدن درب، قفل دیجیتال به صورت خودکار قفل می‌شود و دیگر کسی از خارج بدون مجوز نمی‌تواند وارد شود، ولی از داخل با کشیدن دستگیره قفل الکترونیکی، درب باز می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید این سیستم را در قفل دیجیتالی هر وقتی بخواهید فعال با غیرفعال نمایید.http://www.samsungdoorlock.net

ادامه مطلب  

سیستم قفل اتوماتیک موجود در قفل های دیجیتالی  

بعد از بسته شدن درب، قفل دیجیتال به صورت خودکار قفل می‌شود و دیگر کسی از خارج بدون مجوز نمی‌تواند وارد شود، ولی از داخل با کشیدن دستگیره قفل الکترونیکی، درب باز می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید این سیستم را در قفل دیجیتالی هر وقتی بخواهید فعال با غیرفعال نمایید.http://www.samsungdoorlock.net

ادامه مطلب  

فنداسیون برج خنک کننده  

فنداسیون برج خنک کنندهبرج خنک کننده معمولا باید روی یک پایه فلزی نصب گردد این کار برای حفظ ثبات این دستگاه حیاتی میباشد .فنداسیون برج خنک کننده شامل یک یا چند پایه و سوپر پایه فلزی معمولا از جنس فولاد میباشد که به صورت یک ستاره به هم متصل شده اند . دانشجویان یا صنعت گرانی که قصد دریافت جزییات دقیق از این نقشه های فنداسیون رو میخواهند به سایت صنایع شها مراجعه نمانید . در این وبلاگ بنده فقط توضیحات مختصر و شاید نادرستی ارایه کنم برای همین می خو

ادامه مطلب  

فایل EFS سامسونگ SGH-I317  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل EFS سامسونگ SGH-I317 فایل EFS  سامسونگ SGH-I317               تست شده و 100%سالم ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1