خداحافظ تا مدتی  

سلام به همه
دیروز ماکان بند توی برج میلاد دیدار گذاشته بود !!من نرفتم چون باغ بودم!!!:((((
البته باید بگم خیلی ناراحت شدم که نرفتم چون از شانس بابام من همیشه طرفدار خواننده های خارجی بودم مثل (ادل ،لیام،سلنا،بورونمارس)و این اولین بار بود یه خواننده توی ایران رو دوست دارم و البومشو خریدم  !
ولی بابا قول داد اولین کنسرتش منو ببره!!
کیا رفتن برج میلاد دیروز؟؟؟
______________
خوب دوستان به دلایلی مثل درس و اثاث کشی و...
من تا چند وقت نیستم ترو خدا قطع دنبال ن

ادامه مطلب  

خداحافظ تا مدتی  

سلام به همه
دیروز ماکان بند توی برج میلاد دیدار گذاشته بود !!من نرفتم چون باغ بودم!!!:((((
البته باید بگم خیلی ناراحت شدم که نرفتم چون از شانس بابام من همیشه طرفدار خواننده های خارجی بودم مثل (ادل ،لیام،سلنا،بورونمارس)و این اولین بار بود یه خواننده توی ایران رو دوست دارم و البومشو خریدم  !
ولی بابا قول داد اولین کنسرتش منو ببره!!
کیا رفتن برج میلاد دیروز؟؟؟
______________
خوب دوستان به دلایلی مثل درس و اثاث کشی و...
من تا چند وقت نیستم ترو خدا قطع دنبال ن

ادامه مطلب  

از خواننده ها و نوشتن ها  

دوستی اینجا برام پیام گذاشته و بهم دلگرمی داده ضمن اینکه ازش ممنونم دیدم بد نیست مکالمه مون رو هم اینجا بذارم:دوستم از قول سینوهه میگه: "من نه برای آیندگان می نویسم نه برای خدایان نه فرعون ها برای خودم می نویسم" و تشویقم میکنه که برای خودم بنویسم. من براش نوشتم که: ممنون از دلگرمیت،  نه واقعا به خاطر اون حرف (پست قبلی) وبلاگو نبستم. اصلا اون حرفو بعد از بسته شدن وبلاگم شنیدم، ولی خب حرف تلخیه،  من درسته دنبال بازخورد ن

ادامه مطلب  

از خواننده ها و نوشتن ها  

دوستی اینجا برام پیام گذاشته و بهم دلگرمی داده ضمن اینکه ازش ممنونم دیدم بد نیست مکالمه مون رو هم اینجا بذارم:دوستم از قول سینوهه میگه: "من نه برای آیندگان می نویسم نه برای خدایان نه فرعون ها برای خودم می نویسم" و تشویقم میکنه که برای خودم بنویسم. من براش نوشتم که: ممنون از دلگرمیت،  نه واقعا به خاطر اون حرف (پست قبلی) وبلاگو نبستم. اصلا اون حرفو بعد از بسته شدن وبلاگم شنیدم، ولی خب حرف تلخیه،  من درسته دنبال بازخورد ن

ادامه مطلب  

از خواننده ها و نوشتن ها  

دوستی اینجا برام پیام گذاشته و بهم دلگرمی داده ضمن اینکه ازش ممنونم دیدم بد نیست مکالمه مون رو هم اینجا بذارم:دوستم از قول سینوهه میگه: "من نه برای آیندگان می نویسم نه برای خدایان نه فرعون ها برای خودم می نویسم" و تشویقم میکنه که برای خودم بنویسم. من براش نوشتم که: ممنون از دلگرمیت،  نه واقعا به خاطر اون حرف (پست قبلی) وبلاگو نبستم. اصلا اون حرفو بعد از بسته شدن وبلاگم شنیدم، ولی خب حرف تلخیه،  من درسته دنبال بازخورد ن

ادامه مطلب  

از خواننده ها و نوشتن ها  

دوستی اینجا برام پیام گذاشته و بهم دلگرمی داده ضمن اینکه ازش ممنونم دیدم بد نیست مکالمه مون رو هم اینجا بذارم:دوستم از قول سینوهه میگه: "من نه برای آیندگان می نویسم نه برای خدایان نه فرعون ها برای خودم می نویسم" و تشویقم میکنه که برای خودم بنویسم. من براش نوشتم که: ممنون از دلگرمیت،  نه واقعا به خاطر اون حرف (پست قبلی) وبلاگو نبستم. اصلا اون حرفو بعد از بسته شدن وبلاگم شنیدم، ولی خب حرف تلخیه،  من درسته دنبال بازخورد ن

ادامه مطلب  

از خواننده ها و نوشتن ها  

دوستی اینجا برام پیام گذاشته و بهم دلگرمی داده ضمن اینکه ازش ممنونم دیدم بد نیست مکالمه مون رو هم اینجا بذارم:دوستم از قول سینوهه میگه: "من نه برای آیندگان می نویسم نه برای خدایان نه فرعون ها برای خودم می نویسم" و تشویقم میکنه که برای خودم بنویسم. من براش نوشتم که: ممنون از دلگرمیت،  نه واقعا به خاطر اون حرف (پست قبلی) وبلاگو نبستم. اصلا اون حرفو بعد از بسته شدن وبلاگم شنیدم، ولی خب حرف تلخیه،  من درسته دنبال بازخورد ن

ادامه مطلب  

حس بد نا امنی  

خب تا جایی که می دونم، این خونه سه چهار تا بیشتر خواننده نداره. و دو سه نفری از دوستان ودیگر که آدرس رو دارند و ممکنه اینجا سر بزنند و البته بعیده بی صدا و بدون کامنت باشند. یعنی اگر بیان حتما ردی از خودشون میذارن که بفهمم. اما اار بازدیدها، خیلی عجیب و دور از انتظاره و به انگشت شمار خواننده داشتن نمی خوره. مثلاً 106 بازدید روز چهارشنبه، یا مثلا 25 بازدید قبل از پنج صبح جمعه و همین طور ارقام عجیب و غریب. بدجوری احساس نا امنی می کنم. شاید مجبور بشم ر

ادامه مطلب  

حس بد نا امنی  

خب تا جایی که می دونم، این خونه سه چهار تا بیشتر خواننده نداره. و دو سه نفری از دوستان ودیگر که آدرس رو دارند و ممکنه اینجا سر بزنند و البته بعیده بی صدا و بدون کامنت باشند. یعنی اگر بیان حتما ردی از خودشون میذارن که بفهمم. اما اار بازدیدها، خیلی عجیب و دور از انتظاره و به انگشت شمار خواننده داشتن نمی خوره. مثلاً 106 بازدید روز چهارشنبه، یا مثلا 25 بازدید قبل از پنج صبح جمعه و همین طور ارقام عجیب و غریب. بدجوری احساس نا امنی می کنم. شاید مجبور بشم ر

ادامه مطلب  

حس بد نا امنی  

خب تا جایی که می دونم، این خونه سه چهار تا بیشتر خواننده نداره. و دو سه نفری از دوستان ودیگر که آدرس رو دارند و ممکنه اینجا سر بزنند و البته بعیده بی صدا و بدون کامنت باشند. یعنی اگر بیان حتما ردی از خودشون میذارن که بفهمم. اما اار بازدیدها، خیلی عجیب و دور از انتظاره و به انگشت شمار خواننده داشتن نمی خوره. مثلاً 106 بازدید روز چهارشنبه، یا مثلا 25 بازدید قبل از پنج صبح جمعه و همین طور ارقام عجیب و غریب. بدجوری احساس نا امنی می کنم. شاید مجبور بشم ر

ادامه مطلب  

مامور مخصوص حاکم بزرگ سخنرانی میکند  

من اکثر اوقات هرچیزی دوست دارم می نویسم و به یاد انشا نویسی دوران مدرسه دنبال نتیجه گیری نیستم. ولی گاهی خیلی برام سوال پیش میاد که چی؟ که اصلا چی بشه؟ یا اینکه چون میدونم خیلی شرح و توصیف نمیدم برای یک ماجرا  خواننده بیچاره گیج میشه. دوستای وبلاگی خیلی وقت ها میگن الان تو متاهلی؟ مجردی؟ یا ته ماجرا چی شد؟ و من میفهمم احتمالا خیلی گنگ نوشتم _در دقت خوندن شما هم البته شک میکنم_ خلاصه هی احساس وظیفه میکنم که توضیحی بدم که به نظر خودم هم ضروری ن

ادامه مطلب  

مامور مخصوص حاکم بزرگ سخنرانی میکند  

من اکثر اوقات هرچیزی دوست دارم می نویسم و به یاد انشا نویسی دوران مدرسه دنبال نتیجه گیری نیستم. ولی گاهی خیلی برام سوال پیش میاد که چی؟ که اصلا چی بشه؟ یا اینکه چون میدونم خیلی شرح و توصیف نمیدم برای یک ماجرا  خواننده بیچاره گیج میشه. دوستای وبلاگی خیلی وقت ها میگن الان تو متاهلی؟ مجردی؟ یا ته ماجرا چی شد؟ و من میفهمم احتمالا خیلی گنگ نوشتم _در دقت خوندن شما هم البته شک میکنم_ خلاصه هی احساس وظیفه میکنم که توضیحی بدم که به نظر خودم هم ضروری ن

ادامه مطلب  

مامور مخصوص حاکم بزرگ سخنرانی میکند  

من اکثر اوقات هرچیزی دوست دارم می نویسم و به یاد انشا نویسی دوران مدرسه دنبال نتیجه گیری نیستم. ولی گاهی خیلی برام سوال پیش میاد که چی؟ که اصلا چی بشه؟ یا اینکه چون میدونم خیلی شرح و توصیف نمیدم برای یک ماجرا  خواننده بیچاره گیج میشه. دوستای وبلاگی خیلی وقت ها میگن الان تو متاهلی؟ مجردی؟ یا ته ماجرا چی شد؟ و من میفهمم احتمالا خیلی گنگ نوشتم _در دقت خوندن شما هم البته شک میکنم_ خلاصه هی احساس وظیفه میکنم که توضیحی بدم که به نظر خودم هم ضروری ن

ادامه مطلب  

مامور مخصوص حاکم بزرگ سخنرانی میکند  

من اکثر اوقات هرچیزی دوست دارم می نویسم و به یاد انشا نویسی دوران مدرسه دنبال نتیجه گیری نیستم. ولی گاهی خیلی برام سوال پیش میاد که چی؟ که اصلا چی بشه؟ یا اینکه چون میدونم خیلی شرح و توصیف نمیدم برای یک ماجرا  خواننده بیچاره گیج میشه. دوستای وبلاگی خیلی وقت ها میگن الان تو متاهلی؟ مجردی؟ یا ته ماجرا چی شد؟ و من میفهمم احتمالا خیلی گنگ نوشتم _در دقت خوندن شما هم البته شک میکنم_ خلاصه هی احساس وظیفه میکنم که توضیحی بدم که به نظر خودم هم ضروری ن

ادامه مطلب  

مامور مخصوص حاکم بزرگ سخنرانی میکند  

من اکثر اوقات هرچیزی دوست دارم می نویسم و به یاد انشا نویسی دوران مدرسه دنبال نتیجه گیری نیستم. ولی گاهی خیلی برام سوال پیش میاد که چی؟ که اصلا چی بشه؟ یا اینکه چون میدونم خیلی شرح و توصیف نمیدم برای یک ماجرا  خواننده بیچاره گیج میشه. دوستای وبلاگی خیلی وقت ها میگن الان تو متاهلی؟ مجردی؟ یا ته ماجرا چی شد؟ و من میفهمم احتمالا خیلی گنگ نوشتم _در دقت خوندن شما هم البته شک میکنم_ خلاصه هی احساس وظیفه میکنم که توضیحی بدم که به نظر خودم هم ضروری ن

ادامه مطلب  

مامور مخصوص حاکم بزرگ سخنرانی میکند  

من اکثر اوقات هرچیزی دوست دارم می نویسم و به یاد انشا نویسی دوران مدرسه دنبال نتیجه گیری نیستم. ولی گاهی خیلی برام سوال پیش میاد که چی؟ که اصلا چی بشه؟ یا اینکه چون میدونم خیلی شرح و توصیف نمیدم برای یک ماجرا  خواننده بیچاره گیج میشه. دوستای وبلاگی خیلی وقت ها میگن الان تو متاهلی؟ مجردی؟ یا ته ماجرا چی شد؟ و من میفهمم احتمالا خیلی گنگ نوشتم _در دقت خوندن شما هم البته شک میکنم_ خلاصه هی احساس وظیفه میکنم که توضیحی بدم که به نظر خودم هم ضروری ن

ادامه مطلب  

بدلیل گلایه های هواداران مکان کنسرت خواننده معروف تغییر کرد  

به گزارش خبر فوری
به نقل از خبر آنلاین، مهدی یراحی که پیش از این قرار بود روز بیستم
شهریور در فضای باز برج میلاد روی صحنه برود، با لغو این کنسرت و تصمیمات
جدید در نحوه برگزاری کنسرتش روز سه شنبه بیست و هشتم شهریور در سالن
همایش‌های ایرانیان به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
این خواننده که در هفته‌های گذشته تیتراژ فیلم سینمایی «بیست و یک روز
بعد» را منتشر کرده بود، کنسرت پیش روی خود در ۲۸ شهریور را نیز به همین
نام روی صحنه خواهد برد.
مهدی یراح

ادامه مطلب  

بدلیل گلایه های هواداران مکان کنسرت خواننده معروف تغییر کرد  

به گزارش خبر فوری
به نقل از خبر آنلاین، مهدی یراحی که پیش از این قرار بود روز بیستم
شهریور در فضای باز برج میلاد روی صحنه برود، با لغو این کنسرت و تصمیمات
جدید در نحوه برگزاری کنسرتش روز سه شنبه بیست و هشتم شهریور در سالن
همایش‌های ایرانیان به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
این خواننده که در هفته‌های گذشته تیتراژ فیلم سینمایی «بیست و یک روز
بعد» را منتشر کرده بود، کنسرت پیش روی خود در ۲۸ شهریور را نیز به همین
نام روی صحنه خواهد برد.
مهدی یراح

ادامه مطلب  

کامنت اول  

هیچوقت جواب کامنت اولتون رو، حتی اگر کامنت خیلی مستعدی بود، شیرین و جذاب و منحصر به فرد ننویسید! چون اینجوری هر چیزی هم که محتوای نوشته تون باشه، خواننده مزبور تهش میگه "وااااااااااااااااااای کامنت اول رو"! یه پوکر فیس بگذارید بگذرید خلاصه :| دقیقا همینجوری!

ادامه مطلب  

کامنت اول  

هیچوقت جواب کامنت اولتون رو، حتی اگر کامنت خیلی مستعدی بود، شیرین و جذاب و منحصر به فرد ننویسید! چون اینجوری هر چیزی هم که محتوای نوشته تون باشه، خواننده مزبور تهش میگه "وااااااااااااااااااای کامنت اول رو"! یه پوکر فیس بگذارید بگذرید خلاصه :| دقیقا همینجوری!

ادامه مطلب  

سینا شعبانخانی در بیمارستان بستری شد  

بستری شدن سینا شعبانخانی خواننده ماه عسل + عکس
سینا شعبانخانی خواننده جوان برنامه ماه عسل
مشکل گوارشی سینا شعبانخانی را راهی بیمارستان کرد
سینا شعبانخانی در بیمارستان بستری شد
توضیحات بیشتر کلیک کنید+عکس
سینا شعبانخانی در بیمارستان بستری شد
بستری شدن سینا شعبانخانی خواننده ماه عسل + عکس
سینا شعبانخانی خواننده جوان برنامه ماه عسل

ادامه مطلب  

8 اُمین : آهنگ دکتر!  

اینم یه آهنگ کوردی _ آذری تقدیم شما دوستان خواننده ی کوردیش حسن زیرک هست ولی خواننده آذری رو نمیدونم.

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False

ادامه مطلب  

عیادت ستاره اسبق تیم ملی از مدیرعامل پیشین پرسپولیس +تصویر  

ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی پیشین تیمهای استیل
آذین و تیم ملی امید ایران برای عیادت از حبیب کاشانی مدیرعامل پیشین
پرسپولیس به منزل او رفت.
ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران از حبیب کاشانی عیادت کرد.به
گزارش بانک ورزش، محمد خاکپور ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی
پیشین تیمهای استیل آذین و تیم ملی امید ایران برای عیادت از حبیب کاشانی
مدیرعامل پیشین پرسپولیس به منزل او رفت.خاکپور و کاشانی برای صعود
تیم امید ایران به الم

ادامه مطلب  

عیادت ستاره اسبق تیم ملی از مدیرعامل پیشین پرسپولیس +تصویر  

ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی پیشین تیمهای استیل
آذین و تیم ملی امید ایران برای عیادت از حبیب کاشانی مدیرعامل پیشین
پرسپولیس به منزل او رفت.
ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران از حبیب کاشانی عیادت کرد.به
گزارش بانک ورزش، محمد خاکپور ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی
پیشین تیمهای استیل آذین و تیم ملی امید ایران برای عیادت از حبیب کاشانی
مدیرعامل پیشین پرسپولیس به منزل او رفت.خاکپور و کاشانی برای صعود
تیم امید ایران به الم

ادامه مطلب  

بیا بنویسیم روی آب...  

امشبم از اون شباییه که خوابم نمیگیره و میشینم شبو با گوش دادن آهنگای مهستی و هایده و چارتار و امیر عظیمی و ...  سپری میکنمچقدر بعضی از آهنگای  مهستی حس خوبی دارنخیلی دوست داشتم زمانیکه مهستی و هایده و این خواننده ها تو ایران بودن بودم و میرفتم میدیدم که اون چیزایی که درباره شون شنیدم راسته یانه

ادامه مطلب  

بیا بنویسیم روی آب...  

امشبم از اون شباییه که خوابم نمیگیره و میشینم شبو با گوش دادن آهنگای مهستی و هایده و چارتار و امیر عظیمی و ...  سپری میکنمچقدر بعضی از آهنگای  مهستی حس خوبی دارنخیلی دوست داشتم زمانیکه مهستی و هایده و این خواننده ها تو ایران بودن بودم و میرفتم میدیدم که اون چیزایی که درباره شون شنیدم راسته یانه

ادامه مطلب  

بیا بنویسیم روی آب...  

امشبم از اون شباییه که خوابم نمیگیره و میشینم شبو با گوش دادن آهنگای مهستی و هایده و چارتار و امیر عظیمی و ...  سپری میکنمچقدر بعضی از آهنگای  مهستی حس خوبی دارنخیلی دوست داشتم زمانیکه مهستی و هایده و این خواننده ها تو ایران بودن بودم و میرفتم میدیدم که اون چیزایی که درباره شون شنیدم راسته یانه

ادامه مطلب  

بیا بنویسیم روی آب...  

امشبم از اون شباییه که خوابم نمیگیره و میشینم شبو با گوش دادن آهنگای مهستی و هایده و چارتار و امیر عظیمی و ...  سپری میکنمچقدر بعضی از آهنگای  مهستی حس خوبی دارنخیلی دوست داشتم زمانیکه مهستی و هایده و این خواننده ها تو ایران بودن بودم و میرفتم میدیدم که اون چیزایی که درباره شون شنیدم راسته یانه

ادامه مطلب  

بیا بنویسیم روی آب...  

امشبم از اون شباییه که خوابم نمیگیره و میشینم شبو با گوش دادن آهنگای مهستی و هایده و چارتار و امیر عظیمی و ...  سپری میکنمچقدر بعضی از آهنگای  مهستی حس خوبی دارنخیلی دوست داشتم زمانیکه مهستی و هایده و این خواننده ها تو ایران بودن بودم و میرفتم میدیدم که اون چیزایی که درباره شون شنیدم راسته یانه

ادامه مطلب  

دپرسیون:)  

در دپرسیون کامل هسدیم✌
هدفونمون خراب شده و در این حالت مازیار فلاحی آلبوم جدید داده .خدایا چرا من چرا الان
ولی جدا از اینا خواننده ها خودشونو میکشن که غیر قانونی دانلود نکنید اگه می خواید دانلود کنید برید فلان سایت که پولشم بدید
عرضم به حضورتون من رفتم فلان سایت منتها الان یک هفته و نیمه منتظر یه جیمیل تاییدم از سایت مذکور.مسخرمون کردین؟؟؟

ادامه مطلب  

دپرسیون:)  

در دپرسیون کامل هسدیم✌
هدفونمون خراب شده و در این حالت مازیار فلاحی آلبوم جدید داده .خدایا چرا من چرا الان
ولی جدا از اینا خواننده ها خودشونو میکشن که غیر قانونی دانلود نکنید اگه می خواید دانلود کنید برید فلان سایت که پولشم بدید
عرضم به حضورتون من رفتم فلان سایت منتها الان یک هفته و نیمه منتظر یه جیمیل تاییدم از سایت مذکور.مسخرمون کردین؟؟؟

ادامه مطلب  

دپرسیون:)  

در دپرسیون کامل هسدیم✌
هدفونمون خراب شده و در این حالت مازیار فلاحی آلبوم جدید داده .خدایا چرا من چرا الان
ولی جدا از اینا خواننده ها خودشونو میکشن که غیر قانونی دانلود نکنید اگه می خواید دانلود کنید برید فلان سایت که پولشم بدید
عرضم به حضورتون من رفتم فلان سایت منتها الان یک هفته و نیمه منتظر یه جیمیل تاییدم از سایت مذکور.مسخرمون کردین؟؟؟

ادامه مطلب  

سینا شعبانخانی در بیمارستان بستری شد  

بستری شدن سینا شعبانخانی خواننده ماه عسل + عکس
سینا شعبانخانی خواننده جوان برنامه ماه عسل
مشکل گوارشی سینا شعبانخانی را راهی بیمارستان کرد
سینا شعبانخانی در بیمارستان بستری شد
توضیحات بیشتر کلیک کنید+عکس
سینا شعبانخانی در بیمارستان بستری شد
بستری شدن سینا شعبانخانی خواننده ماه عسل + عکس
سینا شعبانخانی خواننده جوان برنامه ماه عسل

ادامه مطلب  

یک پروپوزال خوب از دید خواننده  

یک پروپوزال خوب از دید خواننده
بهتر است قالب کلی پروپوزال کپی نباشد بلکه جدید و مرتبط باشد، روش های به کار رفته در متن اصلی مناسب باشند، مقاله ساده و قابل فهم باشد و متقاضی و اعضا تیم نگارش پایان نامه توانایی انجام فعالیت ها و ثبت پروژه را داشته باشند.
هر پروپوزال شامل سه بخش اصلی است؛
مقدمه، بدنه اصلی مطالب و نتیجه گیری
 در بخش مقدمه پروپوزال یک پایان نامه ، خلاصه ای از صورت مسئله مرتبط با موضوع پروپوزال مطرح می شود، در این خلاصه، راه

ادامه مطلب  

یک پروپوزال خوب از دید خواننده  

یک پروپوزال خوب از دید خواننده
بهتر است قالب کلی پروپوزال کپی نباشد بلکه جدید و مرتبط باشد، روش های به کار رفته در متن اصلی مناسب باشند، مقاله ساده و قابل فهم باشد و متقاضی و اعضا تیم نگارش پایان نامه توانایی انجام فعالیت ها و ثبت پروژه را داشته باشند.
هر پروپوزال شامل سه بخش اصلی است؛
مقدمه، بدنه اصلی مطالب و نتیجه گیری
 در بخش مقدمه پروپوزال یک پایان نامه ، خلاصه ای از صورت مسئله مرتبط با موضوع پروپوزال مطرح می شود، در این خلاصه، راه

ادامه مطلب  

معرفی کتاب صحرای محشر  

صحرای محشر عنوان اثری داستانی در هشت پرده، روایتی خیالی از صحرای محشر به قلم محمدعلی جمالزاده می باشد. به مانند دیگر داستان ها و نوشتارهای جمالزاده، ویژگی نخستین و آشکار نثر جمالزاده، سادگی و روانی و دوری از تعقید و تکلف می باشد. جمالزاده با پیروی از این اصل در تمام آثارش و تکیه بر اصطلاحات و مثلهای رایج، خواننده را خسته نمی کند و این ویژگی همیشگی آثار جمالزاده می باشد.این مطلب ادامه دارد جهت ادامه مطلب معرفی کتاب صحرای محشر روی لینک آبی کل

ادامه مطلب  

بخش پنجم : درباره تاریخ طبیعی اخلاق  

همچنانکه امروز هیچ خواننده ای یکایک کلمات یک صفحه را نمی‌خواند (تاچه رسد به سیلاب‌ها) _بلکه از هر ۲۰ کلمه بتقریب پنج کلمه را اتفاقی می‌گیرد و معنای احتمالی آن پنج کلمه را حدس میزند _ یک درخت را نیز کمتر تمام و کمال ، با در نظر گرفتن برگ ها و شاخه ها و رنگ و ریختش می‌بینیم. برای ما خیلی آسانتر است که چیزی تقریبی از درخت را در خیال آوریم . حتی در گیر و دار غریبترین تجربه ها نیز باز همین کار را میکنیم : یعنی، قسمت عمده هر تجربه را ساخت و پرداخت می‌ک

ادامه مطلب  

بخش پنجم : درباره تاریخ طبیعی اخلاق  

همچنانکه امروز هیچ خواننده ای یکایک کلمات یک صفحه را نمی‌خواند (تاچه رسد به سیلاب‌ها) _بلکه از هر ۲۰ کلمه بتقریب پنج کلمه را اتفاقی می‌گیرد و معنای احتمالی آن پنج کلمه را حدس میزند _ یک درخت را نیز کمتر تمام و کمال ، با در نظر گرفتن برگ ها و شاخه ها و رنگ و ریختش می‌بینیم. برای ما خیلی آسانتر است که چیزی تقریبی از درخت را در خیال آوریم . حتی در گیر و دار غریبترین تجربه ها نیز باز همین کار را میکنیم : یعنی، قسمت عمده هر تجربه را ساخت و پرداخت می‌ک

ادامه مطلب  

بخش پنجم : درباره تاریخ طبیعی اخلاق  

همچنانکه امروز هیچ خواننده ای یکایک کلمات یک صفحه را نمی‌خواند (تاچه رسد به سیلاب‌ها) _بلکه از هر ۲۰ کلمه بتقریب پنج کلمه را اتفاقی می‌گیرد و معنای احتمالی آن پنج کلمه را حدس میزند _ یک درخت را نیز کمتر تمام و کمال ، با در نظر گرفتن برگ ها و شاخه ها و رنگ و ریختش می‌بینیم. برای ما خیلی آسانتر است که چیزی تقریبی از درخت را در خیال آوریم . حتی در گیر و دار غریبترین تجربه ها نیز باز همین کار را میکنیم : یعنی، قسمت عمده هر تجربه را ساخت و پرداخت می‌ک

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

جزوه تخصصی فن بیان و قدرت مکالمه و جذب ورودی (مناسب برای نتورکر ها)  

جزوه تخصصی فن بیان و قدرت مکالمه و جذب ورودی (مناسب برای نتورکر ها)***یه نتورکر زمانی تیمش رشد میکنه که بتونه عالی صحبت کنه و تجربیاتشو منتقل کنه   ***یه نتورکر زمانی ورودی میگیره و تیمش شروع به ساخته شدن میشه که بتونه جذاب و گیرا و حرفه ای صحبت کنه   تمام لیدرایی که پورسانت بالا میگیرن خیلییی حرفه ای صحبت میکنن، چون فن بیان و نحوه صحبت کردن رو یاد گرفتن   شما هم میتونین با این جزوه فوق تخصصی ، صحبت کردن حرفه ای رو توی بیزنس و تجارتتون یاد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1