حذف FRP هواوی P9 LITE  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوي P9 LITE حذف اکانت گوگل(FRP) هواوي P9 LITE   بدون نیاز به باکس   بدون پرش انتن و سریال   با ما راهی مطمئن را تجربه کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی P9 LITE  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوي P9 LITE حذف اکانت گوگل(FRP) هواوي P9 LITE   بدون نیاز به باکس   بدون پرش انتن و سریال   با ما راهی مطمئن را تجربه کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

nvram هواوی G610-U20  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} nvram هواوي G610-U20 nvram هواوي G610-U20   تست شده و کاملا سالم   قابل رایت با SP FLASH TOOL و MTK DROID ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

nvram هواوی G610-U20  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} nvram هواوي G610-U20 nvram هواوي G610-U20   تست شده و کاملا سالم   قابل رایت با SP FLASH TOOL و MTK DROID ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی MATE 8  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوي MATE 8 حذف اکانت گوگل(FRP) هواوي MATE 8   ما به راحتی به شما با این فایل حذف قفل FRP را اموزش میدهیم   بدون ریسک پریدن سریال   بدون نیاز به باکس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی MATE 8  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوي MATE 8 حذف اکانت گوگل(FRP) هواوي MATE 8   ما به راحتی به شما با این فایل حذف قفل FRP را اموزش میدهیم   بدون ریسک پریدن سریال   بدون نیاز به باکس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذفFRP هواوی Y6  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذفFRP هواوي Y6  حذف(FRP) اکانت گوگل هواوي Y6 بدون فلش بدون از دست رفتن سریال حذف اکانت گوگل این مدل بسیار مشکل می باشد با راه حل ما به راحتی اکانت گوگل Y6 را حذف کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذفFRP هواوی Y6  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذفFRP هواوي Y6  حذف(FRP) اکانت گوگل هواوي Y6 بدون فلش بدون از دست رفتن سریال حذف اکانت گوگل این مدل بسیار مشکل می باشد با راه حل ما به راحتی اکانت گوگل Y6 را حذف کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حل مشکل تصویر سفید یا کرکره ای هواوی Huawei Y511 بعد از فلش  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حل مشکل تصویر سفید یا کرکره ای هواوي Huawei Y511 بعد از فلش حل مشکل تصویر سفید یا کرکره ای هواوي Huawei Y511 بعد از فلش با این فایل کم حجم مشکلتون صدرصد حل میشه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی هواوی Huawei Honor 4X بیلد نامبر C185B310  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش فارسی هواوي Huawei Honor 4X بیلد نامبر C185B310 فایل فلش فارسی هواوي Huawei Honor 4X بیلد نامبر C185B310 قابل رایت بر رو بیلد نامبرهای Che2-L11 C432Bxxx اندرویید 5.1.1 و اخرین نسخه فارسی موجود ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رام فارسی هواوی G8 RIO-L01  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رام فارسی هواوي G8 RIO-L01   دستگاه: Huawei G8 مدل: RIO-L01 آندروید: V5.1 EMUI: 3.1 سیستم عامل: B130 تاریخ ساخت: ۲۳-۰۹-۲۰۱۵ وضعیت: رسمی فول فارسی حجم: ۱.۴۱ ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رام فارسی هواوی G8 RIO-L01  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رام فارسی هواوي G8 RIO-L01   دستگاه: Huawei G8 مدل: RIO-L01 آندروید: V5.1 EMUI: 3.1 سیستم عامل: B130 تاریخ ساخت: ۲۳-۰۹-۲۰۱۵ وضعیت: رسمی فول فارسی حجم: ۱.۴۱ ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رام فارسی هواوی G8 RIO-L01  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رام فارسی هواوي G8 RIO-L01   دستگاه: Huawei G8 مدل: RIO-L01 آندروید: V5.1 EMUI: 3.1 سیستم عامل: B130 تاریخ ساخت: ۲۳-۰۹-۲۰۱۵ وضعیت: رسمی فول فارسی حجم: ۱.۴۱ ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رام فارسی هواوی G8 RIO-L01  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رام فارسی هواوي G8 RIO-L01   دستگاه: Huawei G8 مدل: RIO-L01 آندروید: V5.1 EMUI: 3.1 سیستم عامل: B130 تاریخ ساخت: ۲۳-۰۹-۲۰۱۵ وضعیت: رسمی فول فارسی حجم: ۱.۴۱ ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رفع مشکل خاموشی و ترمیم بوت هواوی Y560-U02 سری MTK  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رفع مشکل خاموشی و ترمیم بوت هواوي Y560-U02 سری MTK رفع مشکل  خاموشی Y560-U02 سری MTK   این گوشی با پردازشگر MTK بیشتر اوقات بعد از فلش خاموش میشود و هیچ عکس العملی ندارد شما با این فایل میتوانید گوشی را زنده کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رفع مشکل خاموشی و ترمیم بوت هواوی Y560-U02 سری MTK  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رفع مشکل خاموشی و ترمیم بوت هواوي Y560-U02 سری MTK رفع مشکل  خاموشی Y560-U02 سری MTK   این گوشی با پردازشگر MTK بیشتر اوقات بعد از فلش خاموش میشود و هیچ عکس العملی ندارد شما با این فایل میتوانید گوشی را زنده کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مسیر میکروفن هواوی y6 SCC-U21  

 مسیر میکروفنهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی   این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر میکروفن y6,مسیر میکروفن scc-u21,مسیر میکروفن هواوي y6,huawei y6 mic ways,y6 scc-u21 mic way,huawei scc-u21 mic way

ادامه مطلب  

مسیر میکروفن هواوی y6 SCC-U21  

 مسیر میکروفنهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی   این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر میکروفن y6,مسیر میکروفن scc-u21,مسیر میکروفن هواوي y6,huawei y6 mic ways,y6 scc-u21 mic way,huawei scc-u21 mic way

ادامه مطلب  

دانلود رام رسمی هواوی HONOR 3C H30-U10 اندروید 4.4.2  

دانلود رام رسمی هواوي HONOR 3C H30-U10 اندروید 4.4.2


برند: HUAWEIمدل: HONOR 3C H30-U10

اندروید: 4.4.2
توضیحات محصول: با نصب این رام مشکل هنگی و کندی گوشی خود را حل کنید.
قابل نصب با Dload
توجه: فایل ها کاملا تست شده و سالم و بدون باگ میباشند.

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود رام رسمی هواوی HONOR 3C H30-U10 اندروید 4.4.2  

دانلود رام رسمی هواوي HONOR 3C H30-U10 اندروید 4.4.2


برند: HUAWEIمدل: HONOR 3C H30-U10

اندروید: 4.4.2
توضیحات محصول: با نصب این رام مشکل هنگی و کندی گوشی خود را حل کنید.
قابل نصب با Dload
توجه: فایل ها کاملا تست شده و سالم و بدون باگ میباشند.

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

مسیر سیم کارت هواوی y6 SCC-U21  

 مسیر سیم کارتهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینیمسیر هر دو سیم کارت مشخص گردیده این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر سیم کارت y6,مسیر سیم کارت scc-u21,مسیر سیم کارت هواوي y6,huawei y6 sim ways,y6 scc-u21 sim way,huawei scc-u21 sim way

ادامه مطلب  

مسیر سیم کارت هواوی y6 SCC-U21  

 مسیر سیم کارتهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینیمسیر هر دو سیم کارت مشخص گردیده این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر سیم کارت y6,مسیر سیم کارت scc-u21,مسیر سیم کارت هواوي y6,huawei y6 sim ways,y6 scc-u21 sim way,huawei scc-u21 sim way

ادامه مطلب  

مسیر سوکت شارژ هواوی y6 SCC-U21  

  مسیر سوکت شارژهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر سوکت
شارژ y6,مسیر سوکت شارژ scc-u21,مسیر سوکت شارژ هواوي y6,huawei y6 charge
ways,y6 scc-u21 charge way,huawei scc-u21 charge way

ادامه مطلب  

مسیر سوکت شارژ هواوی y6 SCC-U21  

  مسیر سوکت شارژهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر سوکت
شارژ y6,مسیر سوکت شارژ scc-u21,مسیر سوکت شارژ هواوي y6,huawei y6 charge
ways,y6 scc-u21 charge way,huawei scc-u21 charge way

ادامه مطلب  

مسیر کانکتور باطری هواوی y6 SCC-U21  

 مسیر کانکتور باطریهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی  این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر کانکتور باطری y6,مسیر کانکتور باطری scc-u21,مسیر کانکتور باطری هواوي y6,huawei y6 battery ways,y6 scc-u21 battery way,huawei scc-u21 battery way

ادامه مطلب  

مسیر کانکتور باطری هواوی y6 SCC-U21  

 مسیر کانکتور باطریهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی  این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر کانکتور باطری y6,مسیر کانکتور باطری scc-u21,مسیر کانکتور باطری هواوي y6,huawei y6 battery ways,y6 scc-u21 battery way,huawei scc-u21 battery way

ادامه مطلب  

مسیر اسپیکر و بازر هواوی y6 SCC-U21  

  مسیر اسپیکر و بازرهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی  این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر اسپیکر
و بازر y6,مسیر اسپیکر و بازر scc-u21,مسیر اسپیکر و بازر هواوي y6,huawei
y6 speaker ways,y6 scc-u21 speaker way,huawei scc-u21 speaker way

ادامه مطلب  

مسیر اسپیکر و بازر هواوی y6 SCC-U21  

  مسیر اسپیکر و بازرهواوي y6 scc-u21تست شده و 100% تضمینی  این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ مسیر اسپیکر
و بازر y6,مسیر اسپیکر و بازر scc-u21,مسیر اسپیکر و بازر هواوي y6,huawei
y6 speaker ways,y6 scc-u21 speaker way,huawei scc-u21 speaker way

ادامه مطلب  

فایل فول دامپ xml هواوی G620S-L01 به همراه pinout  

فایل دامپ XML هواوي G620S-L01 huawei G620S-L01 dump xmlبه همراه PINOUTبدون نیاز به فلش بعد از رایتتست شده و 100% تضمینی این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@فایل
فول دامپ xml هواوي G620S-L01 به همراه pinout,فایل دامپ xml
G620S-L01,فایل dump G620S-L01,هواوي G620S-L01 dump,فول دامپ
G620S-L01,huawei G620

ادامه مطلب  

دانلود رام رسمی هواوی Y200 ASCEND U8655 B897 اندروید 2.3  

دانلود رام رسمی هواوي Y200 ASCEND U8655 B897 اندروید 2.3


برند: HUAWEIمدل: Y200 ASCEND U8655 B897

اندروید: 2.3
توضیحات محصول: با نصب این رام مشکل هنگی و کندی گوشی خود را حل کنید.
قابل نصب با Dload
توجه: فایل ها کاملا تست شده و سالم و بدون باگ میباشند.

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

فایل فول دامپ هواوی chm-u01 emmc dump به همراه pinout  

فایل فول دامپ هواوي chm-u01 huawei chm-u01 emmc dump به همراه PINOUTبدون نیاز به فلش بعد از رایتتست شده و 100% تضمینی این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@      کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@فایل فول دامپ هواوي chm-u01 emmc dump به همراه pinout,فایل دامپ chm-u01,فایل dump chm-u01,هواوي chm-u01 dump,فول دامپ chm-u01,huawei chm-u01 full dump,huawei chm-u01 pi

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی هواوی Y360-U72 بیلد 102 برای فلش تولز  

رام رسمی و فارسی هواويY360-U72build number:102ورژن اندروید: 4.4.2فلش از طریق فلش تولز تست شده و 100% تضمینیاین رام رسمی و شرکتی می باشد این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم:  تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ فایل
فلش فارسی هواوي Y360-U72 بیلد 102 برای فلش تولز,فایل فلش Y360-U72,رام
فارسی Y360-U72,Y360-U72 b102

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی هواوی y520-u22 بیلد 112 برای فلش تولز  

رام رسمی و فارسی هواوي y520-u22build number:112 آخرین بیلد ارائه شدهزبان فارسی: داردفلش از طریق فلش تولز تست شده و بدون مشکلاین رام رسمی و شرکتی می باشد این
فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما
تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم:  تلگرام پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@       کانال تلگرام فروشگاه: zaroori_sellfile_ir@ فایل فلش فارسی هواوي y520-u22 بیلد 112 برای فلش تولز,فایل فلش y520-u22,رام ف

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1  

فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1
دسته: هواوي | Huawei فرمت فایل: rar حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 
دانلود رام فارسی| فایل فلش فارسی رسمی هواوي| Huawei MT7-L09 5.1.1 B327
 
فایل فلش فارسی MT7-TL10 (رام فارسی MT7-TL10)بیلد326 اندروید 5
فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1
 

این رام فارسی و رسمی بوده و دارای اندروید 5.1.1 و بیلدنامبر 327است.
پس از خریداری فایل ان را از حالت فشرده خارج کنید .
این فایل حاوی لینک دانلود دائمی به همراه پس

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد115 اندروید 5  

فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد115 اندروید 5
دسته: هواوي | Huawei 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

دانلود رام فارسی| فایل فلش فارسی رسمی هواوي| Huawei Ascend Mate S CRR-UL00 5.1.1 B115
بدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدی
این فایل روی مشخصه هایC470 قابل رایت خواهد بود
قبل از دانلود مشخصات فایل دقت نمایید.
فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد115 اندروید 5
فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد114

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد114 اندروید 5  

فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد114 اندروید 5
دسته: هواوي | Huawei 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

دانلود رام فارسی| فایل فلش فارسی رسمی هواوي| Huawei Ascend Mate S CRR-UL00 5.1.1 B114
بدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدی
این فایل روی مشخصه هایC433 قابل رایت خواهد بود
قبل از دانلود مشخصات فایل دقت نمایید.
فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد115 اندروید 5
فایل فلش فارسی CRR-UL00(رام فارسی CRR-UL00) بیلد114

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1  

فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1دسته: هواوي | Huawei فرمت فایل: rar حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود رام فارسی| فایل فلش فارسی رسمی هواوي| Huawei MT7-L09 5.1.1 B327 فایل فلش فارسی MT7-TL10 (رام فارسی MT7-TL10)بیلد326 اندروید 5فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1 این رام فارسی و رسمی بوده و دارای اندروید 5.1.1 و بیلدنامبر 327است.پس از خریداری فایل ان را از حالت فشرده خارج کنید .این فایل حاوی لینک دانلود د

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1  

فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1دسته: هواوي | Huawei فرمت فایل: rar حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود رام فارسی| فایل فلش فارسی رسمی هواوي| Huawei MT7-L09 5.1.1 B327 فایل فلش فارسی MT7-TL10 (رام فارسی MT7-TL10)بیلد326 اندروید 5فایل فلش فارسی MT7-L09 B 327 (رام فارسی MT7-L09) اندروید 5.1.1 این رام فارسی و رسمی بوده و دارای اندروید 5.1.1 و بیلدنامبر 327است.پس از خریداری فایل ان را از حالت فشرده خارج کنید .این فایل حاوی لینک دانلود د

ادامه مطلب  

فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600 فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600-U20&U40    گاهی گوش هواوي Y600 بعد از فلش مشکل صفحه سفید و کرکره ای پیدا میکند که فقط با این فایل حل میشود ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600 فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600-U20&U40    گاهی گوش هواوي Y600 بعد از فلش مشکل صفحه سفید و کرکره ای پیدا میکند که فقط با این فایل حل میشود ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00موضوع: دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00 HUAWEI CM2 XML DUMP INFINTY DONGLE Unbreak & EMMC BOOT CFG FULL DUMP WRITE BY USB فایل های فول دامپ XML قابل رایت با دانگل اینفینتی حتی بعد از چنج هارد خام مدل هواوي   این فایل تست شده و بدون مشکل میباشد HUAWEI Y530-U00 CM2 XML ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00موضوع: دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00 HUAWEI CM2 XML DUMP INFINTY DONGLE Unbreak & EMMC BOOT CFG FULL DUMP WRITE BY USB فایل های فول دامپ XML قابل رایت با دانگل اینفینتی حتی بعد از چنج هارد خام مدل هواوي   این فایل تست شده و بدون مشکل میباشد HUAWEI Y530-U00 CM2 XML ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00موضوع: دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00 HUAWEI CM2 XML DUMP INFINTY DONGLE Unbreak & EMMC BOOT CFG FULL DUMP WRITE BY USB فایل های فول دامپ XML قابل رایت با دانگل اینفینتی حتی بعد از چنج هارد خام مدل هواوي   این فایل تست شده و بدون مشکل میباشد HUAWEI Y530-U00 CM2 XML ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00موضوع: دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00 HUAWEI CM2 XML DUMP INFINTY DONGLE Unbreak & EMMC BOOT CFG FULL DUMP WRITE BY USB فایل های فول دامپ XML قابل رایت با دانگل اینفینتی حتی بعد از چنج هارد خام مدل هواوي   این فایل تست شده و بدون مشکل میباشد HUAWEI Y530-U00 CM2 XML ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00  

دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00موضوع: دانلود فایل دامپ infinty CM2 XML برای آنبریک و رایت بعد از تعویض هارد گوشی HUAWEI Y530-U00 HUAWEI CM2 XML DUMP INFINTY DONGLE Unbreak & EMMC BOOT CFG FULL DUMP WRITE BY USB فایل های فول دامپ XML قابل رایت با دانگل اینفینتی حتی بعد از چنج هارد خام مدل هواوي   این فایل تست شده و بدون مشکل میباشد HUAWEI Y530-U00 CM2 XML ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد سیکل پرورش ماهی قزل آلا  

تحقیق در مورد سیکل پرورش ماهی قزل آلا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44

دانشگاه آزاد اسلامی
(واحدتنکابن)
گزارش کارورزی
موضوع:
سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر قمی
تهیه وتنظیم:
حمید عبدالهی
ترم:پنجم
سال 1385
مکان: کرج –منطقه حصار-خط 2-ه سرجوب –بن بست 20متری
فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
تورگردان احاصه ای
فصل دوم: خصوصیات منطقه
مقدمه
آدرس وموقعیت آب ماهی سرا
منبع تامین

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1